Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Роль ПЕК у народному господарстві Західного макрорайону та його структура 5

1.1. Західний макрорайон у господарському комплексі України 5

1.2. Значення паливно-енергетичного комплексу в економіці Західного макрорайону 10

Розділ 2. Загальна характеристика ПЕК макрорайону та особливості його розміщення 18

2.1. Паливна промисловість 18

2.1.1 Вугільна промисловість 18

2.1.2 Нафтогазова промисловість 19

2.1.3. Торфова промисловість 21

2.2 Електроенергетика 22

Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку ПЕК макрорайону в умовах реформування економіки на ринкових засадах 26

3.1. Проблеми та перспективи розвитку ПЕК 26

3.2. Екологічні проблеми ПЕК 34

Висновки 41

Література 43

Вступ

Актуальність теми дослідження. Науково-технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліпшення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої є паливна база. Тому закономірно, що в усіх країнах світу з розвиненою ринковою економікою інвестиції у паливно-енергетичний комплекс становлять близько 40% сумарних капітальних вкладень у промисловість.

У розміщенні паливної промисловості відбуваються постійні зміни, щодо зв'язано із завершенням виробітку одних родовищ та відкриттям і розробкою інших. Більш рівномірному її розміщенню сприяли створення вугільної промисловості у західному регіоні України, нафтової і газової – у східному, буровугільних родовищ – у Черкаській та Житомирській областях. Підприємства подільських, південних областей та АР Крим працюють на привізному вугіллі.

Удосконалення паливного балансу України пов'язане передусім із значною диференціацією рівнів забезпечення паливом окремих районів. У перспективі вирішуватиметься подвійне завдання: вдосконалення галузевої й територіальної структури паливного балансу та реконструювання розміщення основних споживачів палива, тобто зниження енергомісткості матеріального виробництва в енергодефіцитних районах для збалансованого видобутку і споживання палива в регіональному плані. Вдосконалення структури паливного балансу означає, що в перспективі для західних і південних районів України найекономічнішими будуть електроенергія АЕС, а для східних районів – вугілля Донбасу.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є проблеми розміщення продуктивних сил України, зокрема регіональні особливості розміщення.

Предмет дослідження – паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону.

Метою курсової роботи є дослідження паливно-енергетичного комплексу Західного економічного макрорайону.

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

– дослідити роль ПЕК у народному господарстві Західного макрорайону та його структура;

– охарактеризувати ПЕК макрорайону та особливості його розміщення;

– виявити основні проблеми та перспективи розвитку ПЕК макрорайону в умовах реформування економіки на ринкових засадах.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Долішній M.I., Качан Є. П., Заблоцький Б.Ф., Іщук С. І., Дорогунцов С.І., Епіфанов А.О., Сало І.В. та ін.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Закрити

Паливно-енергетичний комплекс Західного економічного макрорайону

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.