План

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

1.2. Малий і середній бізнес як один із основних елементів економіки

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

2.3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

Досвід країн із розвинутими ринковими відносинами свідчить: підтримка малого підприємництва, звісно, необхідна.

Малий та середній бізнес посідає чільне місце в економіці розвинутих країн світу. У розвинутих країнах в секторі малого бізнесу зосереджена значна частина кількості робочих місць (45-75%). Продукція, що виробляється у цьому секторі, складає більшу частину валового внутрішнього продукту.

Наприклад, у Великобританії у 2003 році на 1000 осіб населення припадало 48 підприємств без найманих працівників, 19 підприємств з кількістю найманих працівників від 1 до 50 чоловік та 0,4 підприємства з кількістю найманих працівників від 50 до 250 чоловік; на малих підприємствах без найманих працівників працювало 14,6% працівників, на малих підприємствах з кількістю від 1 до 50 найманих працівників – 31,6%, на середніх підприємствах – 12%. Тобто на малих та середніх підприємствах Великобританії у приватному секторі та публічних корпораціях працювало 58,2% працівників. У той же часпротягом 10 років з 1994 по 2003 рік кількість малих і середніх підприємств та частка зайнятих на них фактично не змінювалась.

Основна частка підприємств з кількістю найманих працівників від 1 до 50 чоловік припадає на операції з нерухомістю – 24,5% та торгівлю – 22,4%.

Державна підтримка малого підприємництва у країнах з розвинутою ринковою економікою спирається на чітке законодавство. У законодавчому порядку встановлені довгострокові програми розвитку малого підприємництва, заходи щодо його розвитку включено у державні економічні та соціальні програми. Створені спеціальні державні організаціях, які виражають та захищають інтереси малого підприємництва, слідкують за виконанням накреслених урядом програм.

Так, комплекс державної підтримки малого підприємництва у Великобританії здійснюється урядовим органом – Службою малого бізнесу, створеною у квітні 2000 року. Служба малого бізнесу здійснює цілий ряд програм та ініціатив, які покликані, зокрема, сприяти опануванню малим бізнесом нових технологій, отриманню доступу до фінансування, налагодженню взаємодії між компаніями, популяризації передового досвіду у різних сферах бізнесу. Одним із найбільш важливих завдань Служби малого бізнесу є допомога малим підприємствам у виконанні необхідних реєстраційних та інших бюрократичних процедур. Служба малого бізнесу курирує та частково фінансує діяльність так званих лілових ланцюгів, які створено в регіонах Англії для надання малим та середнім підприємствам незалежних консультацій щодо широкого спектра питань їх діяльності. Аналогічні органи у Шотландії носять назву ділових магазинів, в Уельсі – офісів ділових зв’язків, у Північній Ірландії – місцевих підрозділів економічного розвитку. Служба малого бізнесу широко залучає науково-дослідний потенціал британських університетів і коледжів, незалежних організацій. Малому бізнесу надається доступ до баз наукових розробок вузів, а також можливість запрошувати на дворічне стажування студентів старших курсів університетів, які поєднують роботу в компанії з проведенням дослідницької роботи у відповідній галузі.

З метою розв’язання інвестиційних проблем, що постають перед малими фірмами, щойно створеними, так і тими, що давно існують, уряд Великобританії підготував програму створення мережі фондів венчурного капіталу з використанням державних інвестицій та взаємодією з приватним капіталом. Відмітимо, що венчурні фонди важливі перш за все для малих високотехнологічних фірм (тобто малих фірм, товари та послуги яких залежать в значній мірі від застосування науково-технічних знань і вмінь) на самих ранніх стадіях розвитку, коли розробляється концепція продукту та дослідний зразок. Оскільки впровадження нових технологій пов’язане з високими початковими витратами, основна умова ринкового успіху нових фірм в галузях, що базуються на високих технологіях, – це швидкість їх розвитку. Державні кошти вкладаються в нові спеціальні фонди в основному для залучення приватних інвестицій, уряд же діє як додатковий інвестор. Головним важелем програми виступає Підприємницький фонд. Британська програма гарантій по кредитах для малих фірм – основна складова компоненту цього фонду. Програма забезпечує гарантії банкам та іншим фінансовим закладам, які надають кредити компаніям з недостатньою звітністю та надійністю, але з хорошими, життєздатними бізнес-планами. Недавно створено Британський фонд високих технологій, який буде здійснювати інвестиції в існуючі венчурні фонди, що займаються капіталовкладенням у високотехнологічні компанії. Цей венчурний капітал доступний лише для деяких малих підприємств, які зайняті у сфері високотехнологічного бізнесу та тільки розпочинають свій бізнес у цій сфері. Ще один фонд – Фенікс – було створено в 1996 році. Його основні завдання – забезпечення поліпшеного доступу до фінансових ресурсів і підтримка підприємств у відстаючих регіонах країни. Також слід відзначити британські регіональні фонди венчурного капіталу. Вони сконцентровані в окремих регіонах для того, щоб подолати регіональні диспропорції доступності венчурного капіталу.

Досить розгалужена система сприяння малому та середньому бізнесу діє в Італії. Головний координатор цієї діяльності – Міністерство промисловості Італії, яке працює в безпосередньому контакті з італійською конфедерацією промисловців. Суттєву допомогу надають регіональні торгові палати, які формують консорціуми з заохоченням місцевих банків і фінансових структур. Надаються без зворотні суди і здійснюється пільгове кредитування підприємств за такими напрямами:

–отримання високотехнологічного обладнання (інноваційної системи);

–отримання нових технологій у вигляді ноу-хау, прикладних програм та документації, що забезпечують підвищення виробництва;

–створення консорціумів з метою сприяння і надання послуг підприємствам, які до них входять;

–створення інноваційних „пілотних” підприємств.

Державною підтримкою в Італії користуються проекти, в яких більшість пайщиків або акціонерів складається з осіб від 18 до 29 років, які проживають за місцем створеного підприємства. Сприяння здійснюється у формі надання без зворотних суд.

Центральне відомство, що займається вирішенням питань малого та середнього бізнесу в Сполучених Штатах Америки, координує роботу інших державних структур – це Адміністрація малого та середнього бізнесу США (АМБ)ю основним завданням адміністрації є надання гарантій під виділення різного роду позик для допомоги щойно створеним компаніям (як правило, гарантії надаються за позиками строком погашення 10-25 років та ставкою не більше 2,75% річних). Крім того, АМБ здійснює надання гарантійних зобов’язань у проектах будівництва за участю малого бізнесу; надання грантів фірмам на розвиток, а також на проведення науково-технічних досліджень, що здійснюються за замовленням уряду США; сприяння малому бізнесу у просуванні товарів та послуг за кордоном; надання допомоги малим підприємствам у відновленні після надзвичайних ситуацій; спеціальні програми для різних верств населення.

Отже, Державна підтримка малого підприємництва у країнах з розвиненою ринковою економікою спирається на чітке законодавство. У законодавчому порядку встановлені програми розвитку малого бізнесу заходи щодо його розвитку включено у державні економічні та соціальні програми. Створені спеціальні державні організації, які виражають та захищають інтереси малого підприємництва.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Безкоштовна робота

Закрити

Державне регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.