Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованоїпродукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.

В таблиці 2.3 визначаємо у поквартальному розрізі і в розрізі видів продукції обсяги виробленої і реалізованої продукції.

Таблиця 2.3 Обсяги виробленої і реалізованої продукції у розрізі видів продукції, в квартальному розрізі і за рік в 2005 році.

Висновок до таблиці 2.3Таким чином, в 2005 році обсяг виробленої продукції склав 708223,3 грн., а чистий дохід від реалізації продукції – 708223,3 грн..


2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп

В таблиці 2.4 визначимо загальну вартість основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства, а також вартість окремих груп основних фондів операційної діяльності станом на початок звітного року.

Таблиця 2.4 Залишкова вартість основних фондів операційної діяльності підприємства станом на початок 2005 року у розрізі окремих груп

Група основних засобів Залишкова вартість станом на початок звітного року, грн. Обґрунтування (розрахунок)
2 3 4
Перша 24560 307000∙40%∙20%
Друга 36840 307000∙40%∙30%
Третя 61400 307000∙40%∙50%
Разом 122800

Висновок до таблиці 2.4Таким чином, залишкова вартість основних фондів операційної діяльності підприємства станом на початок звітного року складала 122800 грн.


2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методому 2005 році і у наступних роках

Нараховуємо амортизацію по основним засобам рівномірним методом за кожен рік експлуатації, виходячи з терміну корисного використання основних фондів.

Таблиця 2.5 - Нарахування амортизаційних відрахувань на повне оновлення основних фондів операційної діяльності першої групи

Отже, амортизація по основним засобам рівномірним методом за кожен рік експлуатації, виходячи з терміну корисного використання основних фондів становить 29472 грн. за 5 років при річній сумі амортизаційних відрахувань 5%.

Таблиця 2.6 Нарахування амортизаційних відрахувань неповне відновлення основних фондів операційної діяльності другої групи

Отже, амортизація по основним засобам рівномірним методом за кожен рік експлуатації, виходячи з терміну корисного використання основних фондів становить 33976 грн. за 5 років при річній сумі амортизаційних відрахувань 25%.


2.6. Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках

Таблиця 2.6.1. Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів операційної діяльності третьої групи

Отже, амортизація по основним засобам рівномірним методом за кожен рік експлуатації, виходячи з терміну корисного використання основних фондів становить 33976 грн. за 5 років при річній сумі амортизаційних відрахувань 15%.Таблиця 2.7 Зведений розрахунок суми амортизаційних відрахувань і суми зносу основних фондів операційної діяльності і нематеріальних активів за 2005 р.
№ п\п Показники Величина
1 Сума амортизації (зносу) по 1 групі основних фондів 1964,8
2 Сума амортизації (зносу) по 2 групі основних фондів 14736
3 Сума амортизації (зносу) по 3 групі основних фондів 20467
5 Сума амортизації (зносу) основних фондів за 2005 рік 37167,8

Звідси, випливає, що:

Сума амортизації (зносу) по 1 групі основних фондів становить 1964,8 грн.

Сума амортизації (зносу) по 2 групі основних фондів 14736грн.

Сума амортизації (зносу) по 3 групі основних фондів 20467 грн.

Сума амортизації (зносу) основних фондів за 2005 рік 37167,8 грн.


2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.

Показники стану основних фондів визначаємо в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005р.

№п/п Назва показників Одиниця вимірювання Величина Обґрунтування
1. Сума зносу основних фондів станом на початок року грн. 0 Підприємство почало працювати в 2005р.
2. Сума зносу основних фондів станом на кінець року грн. 37167,8 Таблиця 2.7
3. Первісна вартість основних фондів станом на початок року грн. 122800 307000∙0,4
4. Первісна вартість основних фондів станом на кінець року грн. 123100 З даних
5. Коефіцієнт зносу основних фондів станом на початок року
0 Кзн=Офп/ПВп
6. Коефіцієнт придатності основних фондів станом на початок року
1 Кпрп=1-Кзнп
7. Коефіцієнт зносу основних фондів станом на кінець року
0,3 Кзн=Офк/ПВк
8. Коефіцієнт придатності основних фондів станом на кінець року
0,7 Кпрк=1-Кзнк

Таким чином, станом на кінець року основні фонди операційної діяльності зношені орієнтовно на 30%іпридатні для подальшої експлуатації на 70%.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Безкоштовна робота

Закрити

Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.