Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства. 6

1.2 Методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства  7

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА.. 12

2.1 Коротка характеристика підприємства. 12

2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів  13

2.3 Економічна ефективність роботи підприємства. 16

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 18

3.1 Аналіз показників ділової активності підприємства. 18

3.2 Аналіз показників рентабельності 23

3.3 Факторний аналіз рівнів рентабельності 25

3.4 Резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства. 26

ВИСНОВКИ.. 28

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТКИ.. 34

ВСТУП

Радикальна реформа господарського механізму, що здійснюється в Україні останнім часом, має на меті підвищення ефективності діяльності як окремих суб'єктів господарювання, так і національного господарства в цілому і передбачає пошук реальних шляхів виходу нашого суспільства з кризового стану.

В умовах дефіциту ресурсів, що склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової активності суб'єкта господарювання, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити результативність господарсько-фінансової діяльності підприємства та визначити перспективи його розвитку. Від об'єктивності та точності оцінки й оптимізації ділової активності підприємства залежить якість важливих та відповідальних управлінських рішень, які дають змогу не пристосовуватися до змін на ринку, а активно реагувати та впливати на ринкову ситуацію, що постійно змінюється.

Виникнення і розвиток поняття ділової активності діалектично зумовлене та практично виправдане, оскільки в цілому відображує суть змін в економіці, коли гостро постає потреба зіставлення розмірів вкладених ресурсів з проміжними та кінцевими результатами їх використання, що безпосередньо впливає на фінансовий стан суб'єкта господарювання і тісно пов'язане з ним.

Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб'єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження економічної суті якого дасть змогу, на наш погляд, виявити багатогранний характер ділової активності підприємства, визначити показники її оцінки, з'ясувати фактори впливу на рівень останньої.

В умовах ринкових перетворень поняття «ефективність» тісно пов'язане з використанням фінансово-виробничих ресурсів. Це зумовлено тим, що метою кожного суб'єкта господарювання є отримання найвищого результату, досягнення якого стає можливим за умови оптимального формування й ефективного використання всіх видів ресурсів. Саме тому визначення, які наведено в економічній літературі, зводяться в основному до того, коли ефективність пропонується розглядати як відношення результату діяльності (процесу, операції, проекту) до витрат, що зумовили його отримання.

Аналізуючи теоретичні підходи як вітчизняних, так і зарубіжних науковців до економічної сутності «ефективності», можна назвати такі характеристики: якісний результат певної діяльності, що характеризує її результативність; результат ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів; співвідношення конкретного, кінцевого результату до витрат, що забезпечили його отримання.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Українське дунайське пароплавство». ВАТ «Українське Дунайське пароплавство» із 100% пакетом акцій, які належать державі в особі Міністерства транспорту України, і безпосередньо підпорядковане Державному департаменту морського і річкового транспорту в Києві. Українське Дунайське пароплавство було створене у 1944 році під назвою «Радянське Дунайське державне пароплавство» з місцезнаходженням у м. Ізмаїлі, яке надалі у 1994 р. було перетворене у відкрите акціонерне товариство.

У першій главі даної роботи розглянуто теоретичні основи аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства – сутність, цілі та задачі аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства.

Друга глава присвячена характеристиці й аналізу виробничо-фінансових показників роботи ВАТ «УДП».

У третій главі проаналізовано показники ділової активності та рентабельності ВАТ «УДП», визначено резерви поліпшення ділової активності і підвищення ефективності діяльності підприємства.

Закрити

Аналіз ділової активності і ефективності діяльності підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.