Аналіз виробничої програми підприємства, реалізація прогнозованого аналізу обсягів виробництва та дослідження шляхів зниження витрат

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика підприємства та його організаційно-правовий статус. 5

2. Аналіз виробничої програми. 21

2.1. Аналіз асортименту товарів підприємства. 21

2.2. Аналіз ритмічності роботи підприємства. 24

2.3. Аналіз впливу факторів на зміну обсягів товарообороту. 25

2.4. Прогнозний аналіз обсягів товарообороту. 28

3. Аналіз витрат підприємства. 29

3.1. Аналіз собівартості за статтями калькуляції 29

3.2. Аналіз економічних елементів витрат. 31

3.3. Шляхи зниження витрат. 32

4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 35

4.1. Аналіз доходів. 35

4.2. Аналіз рентабельності 36

4.3. Прогнозний аналіз рентабельності 39

Висновки. 40

Список літератури. 42 

Вступ

Актуальність теми. Важливе економічне та фінансове значення для підприємств корпоративного сектора України в ринкових умовах господарювання приносять такі варіанти розв`язку задачі, результатом яких є формування оптимальної річної виробничої програми як важливого розподілу поточного плану підприємства. В умовах ринкової економіки, кожного дня зростає необхідність планування виробничої програми на підприємстві. Актуальність даної теми пов'язана з розвитком сучасної підприємницької діяльності. Виробнича програма підприємства - це завдання по виробництву й реалізації визначеної кількості продукції у номенклатурі, асортименті і якості у вста-новлений термін. Виробнича програма є одним із центральних розділів планування й регулювання економічної й господарської діяльності підприємства. Виробнича програма є тим розділом плану, на основі якого визначається потреба в трудових, матеріальних і інших виробничих ресурсах. Вона дуже впливає на плани розви-тку техніки, капітального будівництва, на рентабельність виробництва й фінанси підприємства. В ринкових умовах господарювання розробка планування виробництва, продажу продукції, інші організаційні кроки є такими, що значно підвищують ефективність економічної діяльності підприємства. Складання плану виробництва є головним завданням комплексного планування техніко-економічного розвитку підприємства. План виробництва визначає генеральний напрям діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, виступає основою поточного внутрішньо-виробничого планування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти цієї проблематики отримали достатньо серйозну проробку в наукових публікаціях ряду вітчизняних і російських учених і практиків – А. Базилюка, Д. Богині, І. Бондара, Н. Волгіна, Р. Еренбур-га, А. Калини, А. Колота, В. Лагутіна, Н. Лук’янченко, В. Мамутова, Г. Слезенгера.

Мета і завдання курсової роботи. Метою виконання курсової роботи є формування у студента вмінь та практичних навиків опрацювання економічної інформації, формування висновків на належному рівні, визначення резервів та окреслення можливих шляхів оптимізації аналізованих показників відповідно до вимог системи управління.

Завданням курсової роботи є виконання подетального аналізу виробничої програми підприємства, реалізація прогнозованого аналізу обсягів виробництва та безпосереднє дослідження шляхів зниження витрат.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ТОВ «КОЛОРБУД-ОГ».

Методи, що використовувались під час виконання курсової роботи - узагальнення, порівняння, групування інформації, математичні методи, інтегральні факторні моделі та інші.

Закрити

Аналіз виробничої програми підприємства, реалізація прогнозованого аналізу обсягів виробництва та дослідження шляхів зниження витрат

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.