Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «РІВНЕАЗОТ». 6

1.1. Сутність і порядок формування Бухгалтерського балансу. 7

1.2. Сутність і порядок формування Звіту про фінансові результати. 10

1.3. Сутність і порядок формування Звіту про власний капітал. 14

1.4. Сутність і порядок формування Звіту про рух грошових коштів. 15

1.5. Сутність і порядок формування Приміток до фінансової звітності 19

РОЗДІЛ 2. СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «РІВНЕАЗОТ». 21

2.1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств: особливості формування і подачі 21

2.2. Податкова декларація з ПДВ. 23

2.3. Податковий розрахунок комунального податку. 24

2.4. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних  механізмів. 26

2.5. Податковий розрахунок земельного податку. 28

2.6. Звітність по збору за забруднення навколишнього природного середовища  29

РОЗДІЛ 3. СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «РІВНЕАЗОТ». 31

3.1. Розрахунок суми страхових внесків на загальонообов’язкове державне пенсійне страхування. 31

3.2. Звіт про нараховані внески, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 33

3.3. Сутність і порядок формування розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових  внесків до фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття. 35

3.4. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 36

РОЗДІЛ 4. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «РІВНЕАЗОТ». 40

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА   44

ВИСНОВКИ.. 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 53 

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Розвиток ринкових відносин та посилення пріоритету інтересів споживача в системі економічних відносин підприємства зумовлюють підвищені вимоги до господарської діяльності підприємства, яка спрямована на одержання високих кінцевих результатів і на визнання його діяльності на ринку.

Фінансовим підсумком господарської діяльності підприємства є його звітність.

Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів на нову систему бухгалтерського обліку.

Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є відкрите акціонерне товатирство ВАТ «Рівнеазот», яке займається виготовленням мінеральних добрив для сільського господарства.

Предметом дослідження є склад та порядок формування звітності підприємства ВАТ «Рівнеазот».

Зміст роботи відображає всі складові звітності підприємства, а саме: фінансову, податкову, соціальну та статистичну звітність. В свою чергу кожна частина звітності складається з відповідних декларацій, відомостей або звітів. В даній роботі розглянуті ті форми звітності, які складає і формує підприємство ВАТ «Рівнеазот».

Мета курсової роботи полягає і поглибленні знань та отриманні практичних навичок закриття звітного періоду та формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності підприємства.

Завданням курсової роботи є:

- закріплення теоретичних знань;

- визначення складу звітності підприємства даної форми власності та виду діяльності;

- дослідження порядку формування звітності підприємства та контролю за правильністю її складання і своєчасністю подання;

- формування фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.

Закрити

Склад та формування звітності підприємства з виробництва мінеральних добрив

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.