Зміст

Вступ

1.Характеристика послуг готельного комплексу «Світанок»

2.Оцінка ринку збуту

3.Форми та рівні конкуренції

4.Виробничий план підприємства

5.Маркетингова стратегія ЗАТ «Світанок»

6.Організаційний план

7.Юридичний план ЗАТ «Світанок»

8.Оцінка ризику та страхування

9.Фінансовий план підприємства

Висновки

Використана література

6. Організаційний план

Організація проекту передбачає створення закритого акціонерного товариства з участю іноземного капіталу.

Початковий розмір статутного фонду складає - ­­­­­­­­­­­­­­­­­12000 000.

В процесі ведення діяльності статутний фонд може бути збільшений за рахунок прибутку.

Таблиця 9. Розмір статутного капіталу і розподіл між акціями

Показники Розмір вкладів, грн. % акції
Статутний капітал всього В тому числі: 12000000 100 200
Власні кошти 7200000 60% 120
Кошти інвестора 4800000 40% 60

В даному розділі розробляємо систему управління компанією.Організаційна структура підприємства зображена на рис.1

Обговорюючи проблему підбору професійного управління для готельного комплексу слід прийняти до уваги, що відсутні підготовлені кадри на даному ринку, тому необхідно залучати зовнішніх менеджерів з інших країн, з метою запровадження високих стандартів послуг.

Необхідна штатна чисельність по кожній категорії персоналу обумовлюється набором послуг комплексу і технологією їхнього надання. Розміри щомісячних окладів по кожній групі працівників обумовлені сформованою, на сьогоднішній день, ситуацією в даній галузі на ринку праці м. Борислав.

Таблиця 10. Штатний розклад готельного комплексу «Світанок»

Категорія персоналу Сфера зайнятості Чисельність Місячний оклад Щомісячні витрати на оплату праці Річні витрати на оплату праці.
1. Основний виробничий персонал
- покоївка Готельний комплекс 2 210 420 5040
- портьє Готельний комплекс 4 250 1000 12000
- шеф-кухар мережа точок харчування 1 300 300 3600
- кухар мережа точок харчування 5 210 1050 12600
- офіціант мережа точок харчування 6 210 1260 15120
- бармен мережа точок харчування 10 220 2200 26400
- технік-інструктор боулінг 1 240 240 2880
- сестра-господарка комплекс сауни 1 210 210 2520
- кіномеханік кінотеатр 1 210 210 2520
Разом по даній категорії 31 6890 82680
2. Допоміжний персонал
- кухонні працівники мережа точок харчування 3 210 630 7560
- інструктор-наладчик комплекс сауни 1 210 210 2520
Разом по даній категорії 4 840 10080
3. Керівники, фахівці, службовці
- Директор комплексу у цілому з комплексу 1 1000 1000 12000
- Головний бухгалтер у цілому з комплексу 1 500 500 6000
- Директор ресторану мережа точок харчування 1 500 500 6000
- касир-бухгалтер боулінг 1 450 450 5400
- інженер по прокату кінотеатр 1 400 400 4800
- старша покоївка готельний комплекс 1 360 360 4320
- праля у цілому з комплексу 3 210 630 7560
- комірник у цілому з комплексу 1 210 210 2520
- медична сестра у цілому з комплексу 2 210 420 5040
- прибиральниця у цілому з комплексу 4 210 840 10080
- гардеробник у цілому з комплексу 2 210 420 5040
- водій у цілому з комплексу 2 210 420 5040
Разом по даній категорії 20 6150 73800
Разом по всіх категоріях персоналу 55 13880 166560

Рис. 1. Організаційна структура підприємства

7. Юридичний план ЗАТ «Світанок»

Закрите акціонерне товариство “Світанок” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска (тобто вартістю акцій).

Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту, ліквідацією підприємств а чи створенням дочірних філій здійснюється більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Статус рядових власників акцій дуже своєрідний: хоча кожний з них є співвласником підприємства і бере участь у прийнятті рішень, але конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має, тому що він не має контрольного пакету акцій і не входить до складу керівних органів підприємства.

"Підприємство" є юридичною особою; має самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку.

"Підприємство" має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом, реквізити.

Місцезнаходження підприємства - Україна, 23000 Львівська область, м. Борислав вул. Центральна 11.

Підприємство має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником господарських товариств і об'єднань.

Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства.

Контрольний пакет акцій, що складає 60% акція від загальної кількості належить генеральному директору підприємства Панюк Валентині Тарасівні.

Для реєстрації підприємства необхідно подати в Раду народних депутатів Львівської області наступні документи:

1. Рішення власників про створення підприємства (Установчий договір);

2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств;

3. Заповнену реєстраційну картку встановленого зразку;

4. Статут підприємства;

5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Бізнес-план створення готельного комплексу «Світанок»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.