Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Договірні взаємовідносини в бізнесі 5

1.2. Порядок укладення договорів. 9

1.3. Характеристика партнерських зв’язків. 18

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН І ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВОТУР». 22

2.1 Нормативно-технологічні основи договірних відносин в ТОВ «Вотур». 22

2.2. Організаційно-економічна характеристика договірних відносин ТОВ «Вотур»  29

РОЗДІЛ 3.  НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ «ВОТУР». 35

3.1 Зарубіжний та вітчизняний досвід щодо встановлення і розвитку договірних відносин на підприємстві 35

3.2 Шляхи вдосконалення системи партнерських зв’язків. 36

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Договірні взаємовідносини це є одне із невід’ємних і основних складових у взаємовідносинах, партнерських зв’язках в підприємницькій діяльності. Адже, за теперішніх умов в нашій країні практично не можливо займатись підприємницькою діяльністю та співпрацювати з партнерами без укладення договорів або угод. Вони складають невід’ємну частину господарської діяльності кожного підприємства.

Партнерські зв’язки — це такі договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності.

Договір є одним з основних видів зобов’язань щодо передачі товару, продукції чи наданні послуг у власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисячі років. У процесі розвитку правових систем відбувався природний добір правових норм. Випадкові положення згодом відсівалися, поступаючись місцем більш обґрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. І так до теперішнього часу.

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин договірна форма економічних зв'язків між учасниками набуває особливої актуальності. Договір — це природний спосіб оформлення товарно-грошових відносин, притаманних ринковій економіці. Товарно-грошові відносини потребують узгодженого регулювання, яким і є договір, не обтяжений надмірно державним втручанням.

Сучасними іноземними та вітчизняними дослідниками даної теми є Карпунін М.Г., Любинецький Я.Г., Райзберг Б.А., Банашов С. В., Сєдов П.Л., Носкова І.Я., Портер М., Татаринцева А.

Об’єктом дослідження є ТОВ «ВОТУР».

Предметом даної курсової роботи є аналіз специфіки укладення договорів і встановлення партнерських зв’язків на підприємстві.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування договірних відносин, розкриття діючої практики встановлення і функціонування партнерських зв’язків, а також пошук шляхів їх удосконалення.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- дослідження ролі договірних відносин в розвитку підприємства;

- аналіз укладених договорів на підприємстві;

- пошук напрямків по поліпшенню партнерських зв’язків на підприємстві.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.

Закрити

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.