Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН 

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ.. 3

1.1 Відомості про ВЛ.. 3

1.2 Галузь діяльності ВЛ.. 4

1.3 Організаційна структура. 4

1.4 Відповідальність та повноваження. 5

1.4.1 Відповідальність та повноваження керівництва. 5

1.4.2 Відповідальність працівників ВЛ.. 7

1.5 Штат технічного управління та передача повноважень посадових осіб. 7

1.6 Попередження негативних впливів. 8

1.7 Права власності та конфіденційна інформація. 9

1.8 Оплата праці 10

1.9 Приміщення лабораторії 10

2 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.. 12

2.1 Правила роботи у випробувальній лабораторії 12

2.2 Зберігання реактивів. 12

2.3 Робота зі скляним посудом і приладами. 13

2.4 Робота із легко займистими речовинами. 13

2.5 Робота з приладами, які містять ртуть. 13

2.6 Протипожежний режим приміщень лабораторії 14

2.7 Загальні вимоги. 15

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 16

3.1 Порядок приймання зразків на випробування. 16

3.1.1 Сертифікаційні випробування. 17

3.1.2 Випробування з метою державного нагляду за вимогами стандартів, норм і правил  20

3.1.3 Випробування зразків, які відібрані працівниками Управління у справах захисту прав споживачів. 20

3.1.4 Випробування, які проводяться за договорами з підприємствами, підприємцями та фізичними особами. 20

3.2 Звітування про результати. 21

ВИСНОВКИ.. 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 24

ДОДАТКИ.. 25 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

1.1 Відомості про ВЛ

Випробувальна лабораторія харчової продукції є структурним підрозділом ДП «Рівнестандартметрологія» ( ВЛ ), акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) на технічну компетентність та незалежність ( атестат акредитації № 2Н238) згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025. Заснована у 1994 році.

ДП «Рівнестандартметрологія» є самостійною, незалежною у фінансовому та юридичному відношенні організацією, що не виробляє продукцію та не надає послуги, які включені у галузь акредитації ВЛ. Директор ДП «Рівнестандартметрологія» несе повну юридичну та фінансову відповідальність за діяльність ВЛ з чітким розмежуванням відповідальності між директором ДП «Рівнестандартметрологія» та начальником ВЛ щодо підготовки та проведення випробувань з метою сертифікації, технічного нагляду, держнагляду і об`єктивності результатів випробувань. Діяльністю ВЛ керує її начальник, який несе повну відповідальність за результати роботи ВЛ. Начальнику ВЛ надається печатка ДП «Рівнестандартметрологія» для засвідчення його підпису на протоколах випробувань.

Функції, права, обов`язки, відповідальність та інші аспекти діяльності ВЛ визначені у “Положенні про випробувальну лабораторію харчової продукції ДП «Рівнестандартметрологія», що затверджене директором ДП «Рівнестандартметрологія».

Свою діяльність ВЛ проводить на принципах господарчого розрахунку згідно договорів, укладених із замовниками.

ВЛ розташована в приміщенні ДП «Рівнестандартметрологія» за адресою:

33028, м.Рівне, вул.Замкова,31

Телефон 26-14-01

Начальник ВЛ – Палиця Галина Михайлівна.

тел/факс 26-14-01.

Закрити

Звіт про проходження виробничої практики в Рівнестандартметрологія

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.