Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Правові інструменти регулювання. 4

2. Загальновизначені норми міжнародного права. 6

2.1. Принцип суверенної рівності держав. 6

2.2. Принцип невтручання у внутрішні справи. 7

2.3. Принцип співробітництва. 9

2.4. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 10

2.5. Принцип мирного розв’язання суперечок. 11

2.6. Принцип непорушності кордонів. 13

2.7. Принцип загальної поваги прав людини. 14

3. Торгово-політичний режим. 17

4. Режим найбільшого сприяння. 18

5. Принцип національного режиму. 22

6. Принцип преференційного режиму. 23

7. Транзит або транзитні перевезення. 24

8.Принцип транспарентності 26

9. Принцип нотифікації 27

Висновок. 28

Використана література. 30

Додаток. 31 

Вступ

Виходячи з інтересів національної економіки, тенденцій в світовій економіці, стану зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення конкурентних переваг на світових ринках, кожна країна вибирає свою систему зовнішньоторговельної політики – лібералізму або протекціонізму. Після II Світової війни світова економіка поступово стала на шлях, який вів до більшої свободи торгівлі. В 1948 p. Створена ГАТТ (Генеральна Угода по Тарифам і Торгівлі), яка сприяла зниженню та консолідації мита. В 80-90 р.р. в зв'язку з загостренням міжнародної конкуренції в загальному руслі лібералізації зовнішньої торгівлі ведучих західних країн знов стали проявляться елементи протекціонізму. Зовнішня торгівля залишається одним із основних напрямків державного регулювання. Форми та методи державного регулювання зовнішньої торгівлі окремих держав багато в чому співпадають, бо вони відпрацьовані світовою

Україна може використати зовнішню торгівлю як фактор динамічного і ефективного зростання, прискорення структурної перебудови національного господарства, формування повноцінної ринкової системи господарювання, але вийти на світові ринки країнам з перехідною економікою, в тому числі Україні, налагодити взаємовигідне співробітництво, знайти своє місце в світовому господарстві – дуже складна задача. При цьому важливо враховувати не тільки рівень розвитку національної економіки, її структуру, участь в міжнародному поділі праці, а також потреби і тенденції розвитку світового господарства.

Закрити

Правові інструменти регулювання міжнародної торгівлі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.