Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Завдання, структура і становлення Державної податкової служби України   5

1.1. Система і структура органів державної податкової служби 6

1.2. Завдання Державної податкової служби України 9

Розділ 2. Функції, обов'язки та права органів Державної податкової служби України    10

2.1. Функції органів Державної податкової служби України 10

2.2. Права та обов'язки органів Державної податкової служби України 15

2.3. Податкова міліція 21

Розділ 3. Проблема удосконалення роботи Державної податкової служби 26

3.1. Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування податків 26

3.2. Податковий менеджмент 33

Висновки 35

Література 37

Додатки 39

Вступ

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Податки існують у людському суспільстві майже 1000 років. Запровадження податків мало надзвичайно прогресивне значення для розвитку людського суспільства, їх порівнюють із винаходом колеса чи парової машини. Водночас непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів і кровопролитних воєн. Первісно податки називались "anxibia" (допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки суперечать недоторканності приватної власності, і їх введення допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне джерело державних доходів. Ще в першій половині XVII ст. англійський парламент не визнавав постійних податків на загальнодержавні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди. З часом податки перетворились із тимчасового в постійне джерело державних доходів. Податки стають настільки звичним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706-1790) зміг сказати, що "платити податки і вмерти повинен кожен".

Система податкових органів – це розгалужена мережа спеціалізованих структур. У вузькому значенні слова податкові органи ідентичні податковій адміністрації з підвідомчими їй інспекціями. Вони здійснюють контроль тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові служби в широкому значенні слова забезпечують надходження до бюджету всіх відрахувань, які згідно із законом включені до податкової системи. У цьому випадку система податкових органів включає також і митні органи, казначейства і податкову міліцію.

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпе­чує Державна податкова адміністрація України (ДПА).

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні", іншими законами України, актами Президента Ук­раїни, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-право­вими актами, а також "Положенням про Державну податкову адміністрацію України" від 13 липня 2000 p. № 886/2000.

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 p. (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 p. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Отже, означені проблеми зумовлюють актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади фінансів як науки, конкретніше – теоретичне обґрунтування функціонування податкової системи.

Предметом дослідження курсової роботи є Державна податкова служба України.

Метою курсової роботи є дослідження завдань, структури, функцій, прав і обов'язків Державної податкової служби, також проблем удосконалення її роботи.

Мета роботи передбачає виконання наступних завдань:

– дослідити завдання, структура і становлення Державної податкової служби України;

– висвітлити функції, обов'язки та права органів Державної податкової служби України;

– дослідити проблему вдосконалення роботи Державної податкової служби.

Закрити

Державна податкова служба України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.