Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ВІДДІЛЕННЯ №1 ФІЛІЇ ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК» РІВНЕНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.. 6

1.1. Основні засади функціонування банку. 6

1.2. Структура Відділення №1 філії ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК», та функціональні обов’язки працівників. 10

1.3. Обсяг та структура клієнтів банку. 14

1.4. Аналіз структури операцій по формуванню капіталу. 15

1.5. Аналіз структури операцій по формуванню активів. 17

1.6. Послуги, які надає Відділення №1 філії ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК». 20

1.7. Основні напрямки вдосконалення роботи банку. 22

РОЗДІЛ 2.  ДЕПОЗИТНИЙ ВІДДІЛ ВІДДІЛЕННЯ №1 ФІЛІЇ ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК». 25

2.1. Грошові перекази в системі Western Union та спец. системах. 25

2.2. Робота з банкоматами. 26

2.3. Послуги по комерційних та дорожніх чеках. 28

2.4. Операції з безготівковими пластиковими картками. 29

2.5. Операції з банківськими металами. 33

2.6. Депозитні вклади та поточні рахунки фізичних осіб. 35

2.7. Корпоративні картки. 40

РОЗДІЛ 3. КРЕДИТНИЙ ВІДДІЛ ВІДДІЛЕННЯ №1 ФІЛІЇ ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК». 42

3.1. Умови програм споживчого кредитування фізичних осіб. 42

3.2. Страхування авто та житла. 43

3.3. Документальне оформлення видачі кредиту. 46

3.4. Основні тенденції на кредитному ринку України. 50

РОЗДІЛ 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ.. 53

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 59

ВСТУП

У ринковій економіці неабияке значення має розвиток грошових відносин, які реалізовуються в межах діючої в країні грошової системи на інституційних засадах. Зростає роль представницьких фінансових органів, через які держава здійснює регулювання безготівкового обігу, емісійного процесу, кредитних операцій, валютних відносин.

На сучасному етапі розвитку банки є невід’ємною частиною господарства країни. У ринковій інфраструктурі банки виконують обслуговуючі функції, найважливішою з яких є залучення грошових коштів із зовнішнього середовища і розміщення їх з максимальною прибутковістю та допустимим ризиком. Банки акумулюють вільні кошти юридичних і фізичних осіб у формі депозитів, ощадних внесків, цінних паперів, розміщують їх у кредитах, сприяють платіжному обороту в економіці країни, виконуючи платіжні операції клієнтів, оплату переказів, чеків, векселів.

Головним чинником успішної діяльності банківської установи є орієнтація на клієнта. Операції, здійснювані банківською установою на ринку послуг, різноманітні. Конкурентна позиція банківських установ пов’язана з підвищенням якості обслуговування клієнтів і скороченням витрат на виконання операцій.

Банк є своєрідним підприємством, що займається бізнесом. Він дає на платній основі кредитні ресурси підприємствам, організаціям, фірмам, кооперативам, населенню, державі, задовольняючи їхні потреби в грошових коштах. В основному банк працює з «чужими» грошима. В ньому акумулюються вільні кошти різних власників. В результаті банк стає розпорядником й охоронцем суспільного капіталу, а це передбачає його відповідальність перед власниками та збереження грошових коштів, які знаходяться на його рахунках. Тому банк виступає виразником не тільки своїх, приватних інтересів, а й суспільних.

У діяльності банку особлива роль належить договірним відносинам, побудованим на засадах довір’я, взаємо вигідності, колективності рішень і дій. Якщо на промислових підприємствах управлінські рішення спрямовано на виробництво, то в банківських установах вони одночасно впливають на клієнтуру, яка обслуговується.

Важливим елементом для успішного функціонування банківської установи є високий професіоналізм персоналу. Досконале знання програм, що використовуються, володіння інформацією про банківські продукти та вміння працювати з клієнтами є найважливішою умовою досягнення успіху на ринку.

Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, одержаних в процесі навчання та використання їх на практиці, формування професійних навичок, вмінь для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових та виробничих умовах, ознайомлення з роботою та набуття практичних навичок в галузі банківської справи.

Об’єктом дослідження є Відділення №1 філії ВАТ КБ «РОДОВІД БАНК» Рівненське регіональне управління.

Предметом дослідження є різні напрямки діяльності даної банківської установи.

Досягнення мети переддипломної практики вимагає постановки та вирішення таких завдань:

- розглянути основні засади функціонування банку, ознайомитись із нормативною базою банку;

- вивчити структуру установи банку та розглянути функції відділів та робочих груп;

- провести аналіз структури операцій по формуванню капіталу;

- дати характеристику послугам, які надаються клієнтам;

- ознайомитись із процедурою здійснення грошових переказів, відкриття поточних та депозитних рахунків;

- ознайомитись із роботою банку з банкоматами та розглянути процедуру оформлення пластикових карток;

- розглянути умови та документальне оформлення видачі кредиту;

- визначити основні тенденції на кредитному ринку України;

- дати характеристику інвестиційній діяльності банку.

Для вирішення поставлених завдань у процесі проведення дослідження було використано комплекс взаємодоповнюючих наукових методів, серед яких: метод наукової абстракції, графічний метод, систематизації, ретроспективного аналізу, метод порівняльного аналізу.

Закрити

Звіт про проходження виробничої організаційно-економічної практики у Відділенні №3 філії ВАТ «РОДОВІД БАНК»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.