Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Приватизація на селі: теоретичні засади. 4

1.1. Поняття приватизації землі та історичні аспекти її проведення в Україні 4

1.2. Порядок приватизації і право на отримання земельних часток (паїв) 12

1.3. Особливості приватизації майна на селі 16

Розділ 2. Аналіз  сучасного процесу приватизації в Україні 22

2.1. Проблеми приватизації в сільській місцевості 22

2.2. Аналіз сучасної ситуації приватизації сільських земель. 28

2.3. Перспективи реформування відносин власності у сфері сільського господарства  32

Висновок. 34

Список використаної літератури. 35 

Вступ

В економіці України триває затяжна трансформаційна криза, що найсильніше проявилася в аграрному секторі. Найбільшою її причиною є незавершеність і недосконалість інституційних реформ. Одним із найскладніших перетворень стало реформування інституту власності в аграрній економіці. Аграрні реформи мали двоїстий характер. З одного боку, кінцевим результатом їх проведення стала приватизація землі й створення нових організаційно-правових форм господарювання, а з іншого, українське село так і не отримало ефективного приватного власника, який би став локомотивом виходу вітчизняного сільського господарства на якісно вищий рівень. Проблеми розвитку сільськогосподарської галузі одночасно стають проблемами формування і функціонування господарств різних форм власності на селі. Приватизація значно загострила соціальні проблеми у сільській місцевості. Усе це актуалізує проблему відносин власності й обумовлює необхідність її глибшого розуміння.

Об’єктом дослідження є приватизація як основа перехідного періоду від командно-адміністративної системи до ринкової економіки. Проведення приватизації виступає не як мета, а як засіб підвищення продуктивності праці й ефективності підприємництва в цілому. На неї покладено функцію каталізатора виникнення нових економічних відносин у суспільстві загалом.

Предметом курсової роботи є дослідження сучасного стану приватизації майна у сільській місцевості, в тому числі землі, на даному етапі трансформації форм власності в Україні.

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі сучасних теоретичних концепцій та положень сучасної державної політики розкрити особливості, проблеми та перспективи здійснення процесу приватизації у сільськогосподарській сфері.

Закрити

Особливості, проблеми та перспективи здійснення процесу приватизації у сільськогосподарській сфері

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.