Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. 4

1.1. Історія винекнення бірж та їх необхідність. 4

1.2 Види, суть та функції бірж. 10

1.3 Створення та функціонування бірж. 30

РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ БІРЖ У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. 36

1.1. Фондова біржа. 36

2.2. Валютна біржа. 42

2.3 Forex. 48

РОЗДІЛ III. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 51

3.1 Сучасний стан бірж в Україні. 51

3.2 Преспективи біржового руху в Україні 57

ВИСНОВКИ.. 61

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 64 

ВСТУП

Актуальність досліджувальної теми полягає у вивченні бірж, їх видів і ролі у розвитку фінансових ринків.

«...біржа... барометр усього нашого господарського життя, який показує високий і низький тиск нашого еконо­мічного становища, точний прилад, по шкалі якого можна відрахувати кон'юнктуру даного моменту. Установлюючи курси на капітал, який обертається у виді цінних паперів, біржа додає думці про положення моменту цифрового вираження» [1].

«На біржі досягається найвищий ступінь концентрації попиту та пропозиції в часі і просторі, на основі яких вияв­ляється реальна ринкова ціна того чи іншого товару» [2].

За своїми покликанням та багатовіковою історією біржа була і є одним із світових стовпів, на яких будується цивілізоване ринкове господарство. У країнах заходу біржа зайняла провідне місце серед економічних інститутів, довівши свою суспільну значущість.

Дослідженням теми займалися провідні вітчизняні та закордонні фахівці – Штилих О., Кещян В.Г., Сохацька О.М., Котирко О.О., Берлач А.І., Даніель А.Одеремі, Хаким А. Бакаре та інші.

Метою курсової роботи є з’ясування сутності та ролі бірж у розвитку фінансових ринків України.

Завданнями курсової роботи є:

- розкриття історії виникнення бірж та їх необхідності;

- характеристика видів;

- характеристика створення та функціонування бірж;

- характеристика фондових бірж;

- характеристика валютних бірж;

- характеристика

- характеристика сучасного стану бірж в Україні;

- Характеристика та дослідження перспектив біржового руху в Україні.

Об’єктами курсової роботи є біржі, їх види і роль у сучасній економіці.

Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: діалектико-матеріальний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, статистичний, прогнозування, аналітичні методи.

Дана курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел.

Курсова робота ілюстрована двома рисунками, в ній наявні три таблиці.

У вступі розглянуто актуальність теми роботи, мету та завдання, визначено об’єкт та методи, а також структура роботи.

У першому розділі розкрито види й особливості функціонування бірж у сучасній економіці.

У другому розділі розглянуто питання роль бірж у розвитку фінансових ринків.

Проблеми розвитку біржової діяльності в Україні наведено у третьому розділі.

За результатами проведеного дослідження сформульовано висновки з метою розкриття поставлених при написанні курсової роботи завдань.

Закрити

Біржі, їх види та роль у розвитку фінансових ринків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.