Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Система економічної інформації 5

1.1. Характеристика, форми відображення та джерела формування інформації для економічного аналізу. 5

1.2. Класифікація інформації для економічного аналізу. 13

1.3. Структура економічної інформації та засоби її формалізованого описування  20

Розділ 2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура. 26

Розділ 3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт. 32

3.1. Класифікація засобів автоматизації 32

3.2. Технологія обробки аналітичної інформації 34

3.3. Використання електронних таблиць в аналітичних розрахунках. 43

Висновки. 46

Список використаної літератури. 48

Вступ

При визначенні поняття інформаційного забезпечення економічного аналізу необхідно враховувати основні етапи процесу управління діяльністю підприємства і місце економічного аналізу в ньому. Як відомо, виділяють три основні етапи процесу управління: збір та обробка інформації; аналіз; прийняття керівних рішень. Серед них аналіз займає проміжне місце. Звідси випливає, що інформаційне забезпечення аналізу є складовою системи інформаційного забезпечення управління, бо аналіз - елемент, сходинка процесу управління. Беручи до уваги вищесказане, можна дати визначення поняттю інформаційного забезпечення аналізу.

Інформаційне забезпечення економічного аналізу - це система даних і способи їх обробки, що дають змогу виявити реальну діяльність керівного об'єкта, дію факторів, що його визначають, а також можливості здійснення необхідних керівних дій.

Інформаційне забезпечення економічного аналізу разом із кадровим, матеріально-технічним та іншим створює необхідні умови для його проведення. Змістовність аналізу, його глибина і повнота обліку всіх факторів, що впливають на об'єкт, який вивчають, певною мірою визначає стан інформаційного забезпечення.

У структурі інформаційного забезпечення економічного аналізу розглядають два елементи: інформаційний фонд (базу) і процеси перетворення даних, що спостерігаються в ньому.

Формування інформаційного фонду має підпорядковуватись певним вимогам. До загальних вимог належать: достовірність інформації, необхідність і достатність її обсягу, своєчасність передачі і подання. Порядок переліку названих вимог не залежить від значення. Вони рівнозначні, і недотримання кожної з них призводить до негативних наслідків.

Закономірність економічної інформації, її адекватність господарським явищам визначають достовірність результатів аналізу, правильність, обґрунтованість висновків і пропозицій, що з них випливають. Використання в аналізі недостовірних даних спотворює наше уявлення про реальну економічну дію і призводить до помилкових висновків. Тому вся інформація, необхідна для аналізу, має підлягати ретельній перевірці.

Все вищесказане зумовлює актуальність даної курсової роботи.

Предметом дослідження виступає інформаційне забезпечення економічного аналізу.

Об'єкт – теоретичне обґрунтування економічної інформації та інформаційного забезпечення економічного аналізу.

Мета курсової роботи - дати вичерпну характеристику інформаційному забезпеченню, завдяки якому здійснюється економічний аналіз на підприємстві.

Завдання, які необхідно виконати в процесі написання курсової роботи, наступні:

- розглянути сутність інформації, класифікацію та структуру економічної інформації;

- визначити джерела інформації для економічного аналізу;

- розкрити сутність інформаційного забезпечення економічного аналізу та його структуру;

- дослідити засоби автоматизації обробки аналітичної інформації.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.