Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (СНР) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 5

1.1. Суть системи національних рахунків та їх значення. 5

1.2. Основні методологічні принципи СНР. 8

1.3. Базова одиниця обліку СНР. 11

РОЗДІЛ ІІ. ГОЛОВНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ  І МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ.. 18

2.1. ВВП суть і методи його розрахунку. 18

2.2. Вплив рівня ціни на валовий національний продукт. 30

2.3. Інші показники СНР. 37

РОЗДІЛ ІІІ. ООБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ВВП  УКРАЇНИ.. 41

3.1. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні 41

3.2. Макроекономічний прогноз, суть динаміки показників на 2013 рік. 51

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 60

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що знання про функціонування і методи розрахунку основних макроекономічних показників дає можливість орієнтуватися в тих економічних процесах, які відбуваються на рівні національної економіки, розуміти сенс подій, що відбуваються, особливо дії уряду у сфері економічної політики, оцінювати можливі перспективи і ухвалювати рішення відповідно до цієї оцінки.

Завданням основних макроекономічних показників в системі національних рахунків є:

- інформаційне забезпечення комплексного та всебічного аналізу;

- процес створення та використання національного продукту та національного доходу.

- полегшення зіставлення економічних показників;

Мета курсової роботи – вивчення основних макроекономічних показників, в системі національних рахунків та їх динаміки в Україні.

У зв’язку з вказаною метою були поставлені і вирішені наступні завдання:

 • досліджені поняття і методику розрахунку основних макроекономічних показників.
 • вивчено динаміку макроекономічних показників України за роки незалежності.
 • Об’єктом курсової роботи є макроекономічні показники.

  Теоретичною і методологічною основою дослідження є статті, підручники, навчальні посібники, періодична література, соціологічні і економічні дослідження, монографії, статистичні дані.

  Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел, а також вона ілюстрована рисунками та таблицями.

  У першому розділі розкрито суть та значення системи національних рахунків, методологічні принципи, охарактеризовано базову одиницю обліку.

  У другому розділі розкрито питання основних макроекономічних показників СНР суть та методи їх розрахунку, вплив рівня ціни на валовий внутрішній продукт а також описано інші показники СНР.

  Проведений аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні та поданий макроекономічний прогноз на 2013 рік у третьому розділі.

  За результатами проведеного дослідження сформульовано висновки з метою розкриття поставлених при написанні курсової роботи завдань.

  Закрити

  Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та їх динаміка в Україні

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.