Розробка інвестиційної стратегії та економічне обґрунтування інновацій на підприємстві (на прикладі ТОВ „ЛІТА”)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Загальна характеристика підприємства. 5

2. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ “Літа ”. 9

3. Розробка стратегії інноваційної діяльності ТОВ “Літа”. 12

4. Опис інновації 15

5. Інвестиційна заявка на фінансування проекту впровадження інновації 18

6. Оцінка ефективності інноваційного проекту. 29

Висновки. 33

Список використаної літератури. 34

Вступ

Найхарактернішою прикметою сучасного етапу в розвинутих країнах є перехід до інноваційної моделі розвитку економіки. Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана саме з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу не тільки підвищити ефективність функціонування суспільного виробництва, а принципово змінити способи його розвитку.

Інновація, нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна політика – це нові категорії, які з'явились в економічному словнику України на етапі формування ринкових відносин.

Інновації – це прибуткове використання новацій у вигляді технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного чи іншого характеру з метою отримання певного ефекту.

В ринкових умовах інновації охоплюють всю економіку, включаючи продуктивні сили і виробничі відносини, стають головним засобом збереження конкурентоспроможності, а також є невід'ємною частиною підприємницької діяльності.

Саме інноваційна активність є важливим показником економічної діяльності підприємств. Та загальний спад виробництва в Україні негативно вплинув на інноваційну діяльність. Простежується щорічне зниження кількості та питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації в усіх видах економічної діяльності. Якщо в 2000 р.інновації здійснювали 1705 підприємств, або 18% від кількості обстежених, то в 2004 р. ця кількість становила 1359 або 13,8 %.

Тому на даний момент в Україні необхідно сформувати науково обгрунтовану інноваційну політику, яка б враховувала нагромаджений зарубіжний досвід формування інноваційних систем і була адаптована до української дійсності.

Отже, інноваційна діяльність спрямована на практичне використання науково-технічного результату й інтелектуального потенціалу країни з метою одержання нової чи радикально поліпшеної продукції, технології її виробництва і задоволення платоспроможного попиту споживачів у високоякісних товарах і послугах, удосконалювання соціального обслуговування.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що впровадження інновації на підприємстві сприяє розвитку його виробництва, підвищення якості і кількості продукції, появи нових товарів і послуг.

Метою даної роботи є розробка інноваційної стратегії та економічне обгрунтування доцільності інновації на досліджуваному підприємстві.

Предметом курсової роботи ї інноваційна діяльність.

Об'єктом дослідження виступає ТОВ“Літа”.

В ході написання курсової роботи необхідно виконати такі завдання :

Дати загальну характеристику підприємства та проаналізувати основні економічні показники діяльності фірми;

проаналізувати внутрішнє середовище підприємства – об’єкта дослідження;

розробити стратегію інноваційної діяльності підприємства, а саме, впровадити у виробництво новий вид продукції;

оцінити ефективність інноваційного проекту.

Закрити

Розробка інвестиційної стратегії та економічне обґрунтування інновацій на підприємстві (на прикладі ТОВ „ЛІТА”)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.