Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Теоретичні основи суспільно-географічного вивчення легкої промисловості 5

1.1. Розвиток і розміщення легкої промисловості України. 5

1.2. Структура легкої промисловості та фактори розміщення основних галузей  16

2. Особливості розміщення та розвитку галузей легкої промисловості 22

2.1. Загальний огляд легкої промисловості України. 22

2.2. Текстильна промисловість. 25

2.3. Трикотажна та швейна промисловість. 29

2.4. Шкіряно-взуттєва промисловість. 30

2.5. Хутрова підгалузь та виробництво галантерейних виробів. 31

3. Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України. 33

3.1. Проблеми розвитку легкої промисловості 33

3.2. Пропозиції до розв’язання проблем легкої промисловості 40

Висновки. 43

Список використаної літератури. 45

Додатки. 47

Вступ

Актуальність дослідження легкої промисловості полягає в тому, що вона є однією з найважливіших серед галузей виробництва непродовольчих товарів. Продукція легкої промисловості йде на задоволення потреб населення, забезпечуючи його тканинами, одягом, взуттям й іншими предметами споживання, а також використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини та допоміжних матеріалів (у харчовій, машинобудуванні тощо). Із радянських часів ця галузь була потужним багатогалузевим комплексом, продукція якого задовольняла не тільки внутрішні потреби, велика частка товарів ішла на експорт. Зі здобуттям незалежності частка легкої промисловості в галузевій структурі промисловості України щороку зменшувалася. Сьогодні легка промисловість перебуває в кризовому стані. Тому аналіз сучасного стану й розміщення галузі дасть змогу визначити перспективи функціонування легкої промисловості.

Досліджували легку промисловість, зокрема України, багато науковців та дослідників, їхні праці важливі для об'єктивного аналізу та подальшого дослідження цієї галузі. Зокрема, Н. Білоусова досліджувала внутрішній ринок легкої промисловості України та вплив фінансової кризи на галузь. Тенденції розвитку й особливості територіального розміщення легкої промисловості вивчала С. М. Гаман. Особливості конкурентоспроможності галузей легкої промисловості проаналізовано в публікації Ю. В. Гончарова й А. О. Дворецького. І. О. Максименко та В. І. Бокій досліджували сучасний стан та перспективи розвитку легкої промисловості України. Т. В. Якимчук проаналізував можливості інтеграції вітчизняних підприємств легкої промисловості до світового рівня виробників продукції. Діяльність деяких вітчизняних виробників та давальницькі схеми на українських підприємствах проаналізував В. Худицький. Однак у вищеназваних публікаціях недостатньо висвітлені проблеми адаптації підприємств легкої промисловості України до ринкових умов.

Мета курсової роботи - висвітлити особливості функціонування підприємств легкої промисловості України за ринкових умов, дослідити основні причини спаду галузі та внести пропозиції щодо розв’язання проблем легкої промисловості.

Відповідно до мети дослідження ми розв'язували такі завдання:

- охарактеризувати сучасний стан та тенденції розвитку й розміщення легкої промисловості України;

- проаналізувати особливості функціонування підприємств легкої промисловості за ринкових умов;

- дослідити причини спаду виробництва галузі в країні.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Комплекс легкої промисловості України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.