Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5

1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. 5

1.2. Аналіз активів підприємства. 8

1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності 17

1.4. Механізм банкрутства підприємства. 26

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПП „МЕТИД”. 33

2.1. Загальна характеристика об'єкта дослідження ПП «Метид». 33

2.2 Аналіз показників використання основних засобів (фондів) 34

2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів. 38

2.4 Аналіз доходів, собівартості та рентабельності підприємства. 40

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46 

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) враховувати їх інтереси і запити і виробляти ту продукцію, яка потрібна покупцеві. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, розрахуватися з бюджетом по обов’язкових платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов’язання по платежах перевищує вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить самостійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечити високу конкурентноздатність своєї продукції.

Одним з інструментів з'ясування конкурентноздатності є аналіз фінансового стану підприємства, а також одна з його складових - аналіз фінансової стійкості.

Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку, не добиваючись перевищення доходів над видатками. Це завжди було важливо, тим більше - зараз, коли на зміну безгосподарності і безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна і ощадливість.

Відповідальність за економне використання ресурсів підвищується у тому випадку, коли організаційна структура пробуджує підприємство ефективно функціонувати для того, щоб уникнути банкрутства та ліквідації. Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник вимушений постійно аналізувати вигідність придбання та використання різних видів засобів, обрахувавши витрати, які пов’язані з недовикористанням виробничих потужностей та потенційний прибуток від їх додаткової експлуатації. Для здійснення господарсько-фінансової діяльності підприємства повинні мати необхідну матеріально-технічну базу у вигляді будівель, споруд, обладнання та інвентарю, транспортних та інших засобів. Всі ці матеріально-речові цінності, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва так і у виробничій сфері належать до засобів праці.

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку.

Об’єктом дослідження курсової роботи є фінансовий стан підприємства.

Предметом даної роботи виступають особливості аналізу фінансового стану ПП „Метид”.

Мета даної роботи – дослідити показники фінансового стану підприємства, виявити їх практичне значення у господарській діяльності.

Завдання роботи полягає аналізі основних показників фінансового стану підприємства на основі теоретичного матеріалу, викладеного в першій частині роботи. 

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПП Метид

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.