Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  5

1.1. Суть та призначення податку на додану вартість, як непрямого податку в економічному житті країни. 5

1.2. Характеристика податку на додану вартість. 9

1.2.1. Об’єкт і суб’єкт оподаткування. 9

1.2.2. Платники податку на додану вартість. 11

1.2.3. Ставки податку і порядок нарахування суми ПДВ для сплати в бюджет  14

1.2.4. Строки сплати податку на додану вартість і подання декларації 19

1.3. Зарубіжний досвід справляння податку. 21

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. 23

2.1. Правове та нормативне забезпечення стягнення ПДВ. 23

2.2. Податковий кодекс: зміни у застосуванні законодавства з ПДВ. 24

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  28

3.1 Недоліки та переваги податку на додану вартість. 28

3.2 Основні напрямки вдосконалення податку на додану вартість. 30

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 38

ВСТУП

Актуальність теми формування податків а саме податку на додану вартість на даний час важко переоцінити.Сьогодні серед усього комплексу проблем, пов'яза­них із запровадженням законодавства щодо регулюван­ня податкової системи, найбільш гострою є проблема не­рівномірного розподілу податкового тиску в Україні. Вона навіть гостріша, ніж проблема загального подат­кового тягаря в економічному секторі, адже основними платниками податків сьогодні виступають в основному підприємства, зайняті у легальному бізнесі, а також громадяни, єдиним джерелом доходу яких є заробітна плата. За таких умов формується нерівноцінне конку­рентне середовище, яке визначає різні конкурентні по­зиції суб'єктів ринку легального і "тіньового" секторів економіки.

Світовий досвід показує, що найбільш ефективно економічні реформи запроваджуються тоді, коли до їх вирішення підходять комплексно. У податковій сфері це передбачає розширення податкової бази, суттєве зменшення податкових ставок, скасування більшості податкових пільг. Зменшення податкових ставок без розширення бази оподаткування не дасть бажаних ре­зультатів і не забезпечить достатньої політичної підтримки реформ податкового законодавства, а тільки посилить опір опонентів, які втрачають свої вигоди. Більш того, реформи лише тоді матимуть успіх, коли їх підтримуватиме більшість населення країни. Тому вони мають бути спрямовані саме на цю більшість.

Вчені та практики сьогодні досить гостро дискуту­ють про проблеми розмірів податкових ставок, методів нарахування податків, розподілу надходжень від них між рівнями бюджетної системи. Особлива увага серед цих дискусій, і небезпідставно, прикута до податку на додану вартість. Останній чи не найбільше викликає як нарікань, так і аргументів на користь "за". Проте щоб дати найбільш об'єктивну оцінку таким протилеж­ним поглядам, доцільно звернутися до світового бага­торічного досвіду запровадження та справляння подат­ку на додану вартість.

Мета курсової роботи полягає у висвітлені і дослідженні економічного змісту ПДВ, способу його формування, визначенні об’єктів і бази оподаткування, визначенні ефективності впливу ПДВ на соціально-економічні процеси.

Завдання роботи обумовлені її метою:

- дослідити теоретичні аспекти економічної суті ПДВ;

- дослідити і проаналізувати принципи та формування складових ПДВ;

- дослідити альтернативні концепції оподаткування;

- зробити висновки.

Об'єктом дослідження роботи являється податкова система України, види податків, економічна суть податків.

Предметом дослідження буде економічна суть податку на додану вартість, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки оподаткування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Загальна характеристика та особливості правового регулювання податку на додану вартість

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.