План

1. Основні інтеграційні формування сучасності та їх характеристика (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД) 

2. Характеристика основних економічних інтеграційних угрупувань світу 

3. Країни БРІКС: роль та перспективи в розвитку глобальної економічної системи 

4. Назвати інструменти «війн нового покоління»

Ціна нафтового кошика ОПЕК формується з ціни спотових цін сортів нафти, яка виробляється в країнах-членах організації. Станом на 16.11.15 р. ціна нафтового кошика склала 39,21 долар за барель.

Основні цілі ОПЕК: 1) координація та уніфікація нафтової політики держав-членів ОПЕК (на ОПЕК припадає 40% світового ринку нафти); 2) визначення найбільш ефективних індивідуальних і колективних засобів захисту країн-членів ОПЕК; 3) забезпечення стабільності цін на світових ринках нафти; 4) забезпечення ефективного і регулярного постачання країн-споживачів; 5) охорона навколишнього середовища.

Вищим органом ОПЕК є Конференція, що складається з делеацій держав-членів ОПЕК.


3. Країни БРІКС: роль та перспективи в розвитку глобальної економічної системи

Бразилія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, Росія.

Кожна з країн БРІКС віддає пріоритет власному економічному розвитку і не готова жертвувати своїми інтересами заради глобальної стабільності. Займають 25% території світу та 40% населення світу.

Сильні сторони країн БРІКС:

- наявність трудових(КНР)

- інтелектуальних(Індія)

- природних(РФ, ПАР)

-мінеральних ресурсів(Бразилія)

За даними МВФ в країнах:

20% світового ВВП, 40% золотовалютних резервів, 45% глобальної торгівлі.

Країни БРІКС інтерпретуються як економіки що розвиваються. Всі країни мають різні моделі економічного розвитку і просувають власну концепцію глобального устрою.

Індія, Китай Росія, Бразилія, ПАР
1)Аграрно-орієнтовані економіки, що характ. відносною закритістю, високим рівнем держ. контролю з боку держави і значною урегульованістю ринків капіталу.
2)Сповідують режим фіксованого обмінного курсу.
3)Розвивають стратегії засновані на внутр. Індустріалізації, орієнтованій на експорт що опирається на абсол. переваги країн.

4)Валютний курс не відчув на собі інфляційного тиску внаслідок кризи 2008р.

5)не брали позики МВФ

1)Економіки засновані на природних ресурсах, які відкриті для зовн. торгівлі і фін. потоків. і характ. присутністю як держ. так і приватних секторів. 2)Більш гнучкий обмінний курс.
3)Надають перевагу експортним стратегіям, які грунт. на порівняльних перевагах.

4)Зафіксували флуктуативність обмінного курсу в результ. кризи 2008р.

5)Брали позики з метою структурної перебудови.

Країни БРІКС відчувають ознаки «голландської хвороби» опиняючись перед необхідністю балансування між перспективами впровадження інноваційних засад розвитку економіки і екстенсивного використання сировинних запасів.


4. Назвати інструменти «війн нового покоління»

«Війни нових поколінь» мають системний характер передбачають засідання різних засобів і мають економічно-глобалізаційну спрямованість.

Інформаційні війни - які мають пропагандистку і психологічну складові. Їх суть у формуванні і закріпленні масових уявлень, які є необхідними для суб’єкта воєнних дій. Вони діють на сукупному інформ. просторі в якому перебуває їх об’єкт і включають населення власної країни і непрямий вплив на економіку.

Комунікаційно-хакерські війни – які спрямовані на життєві центри локальних і глобальних систем і підсистем економіки. Від них потерпають глобальні, корпоративні, інформаційні системи, глобальні системи електронної торгівлі спеціалізовані системами забезпечення роботи провідних європейських установ і промислові об’єкти особливої небезпеки.

Найбільш дійові інструменти:

1.Геоекономічний бумеранг-стратегічна гра на різниці і рівні розвитку нац. Інфраструктури і одержання на цій основі ефекту від живлення ультрасучасних товарів та технологій до безпосередньої інфраструктури що автоматично призводить до відсікання товарів які закуповуються.

2.Технологічне виснажування- це культ новацій в результаті здійснення яких зрізаються життєспроможні виробничі структури на користь новітніх.

Фінансові війни. Серед методик фінансових війн виділяють:

-спроби дестабілізації нац. Валютних систем

-«авізові агресії»

-фін. атаки на регіональні економічні блоки

Результатами кожної глобальної війни є поява нової структури лідерства і збитки.

Жертви агресій нових війн представлені:

-країнами, які втягують до себе інтернаціолізовані відтворювальні цикли і не врівноважують цей прцес функціонування на чужих територіях

-країнами 3-го світу жертви представлені господ. інфраструктура яких деформована в результаті чого вони перетворені в сировинні і трудові придатки.

-будь яка стійка екон. сист. яка має розвинену виробничо-технологічну базу, однак виснажена в результ. безкінечних інноваційних і регуляційних технологічних перетворень.

Збитки мають два види:

1) Зниження конкуренції на світовому геоекономічному полі, втрата переваг, пов’язані із взаємодіями

-встановленими залежно від кабальних умов інших держав і відповідно перекачування нац. Доходу до світового і загроза соц. Конфліктів.

Кредитні удари, оперування в сфері віртуальних фінансів, екон виснаження, штучне скорочення життєвого циклу товару і пов’язаних з ним організаційних структур, мілітаризація економіки

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Глобальна економіка 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.