План

1. Класифікація персоналу підприємства

2. Показники чисельності працівників на підприємстві

3. Показники руху працівників підприємства

4. Якісні характеристики працівників підприємства

5. Баланс робочого часу (таблиця №4 у курсовій)

6. Характеристика виробничих засобів як елементів виробничого процесу

7. Поняття та склад оборотних засобів

8. Поняття та класифікація основних засобів.

9. Оцінка основних засобів.

8. Поняття та класифікація основних засобів.

Основні засоби – це частина виробничих засобів, які у вигляді матеріальних цінностей, беруть участь у процесі виробництва тривалий час (більше 1-го виробничого циклу або календарного року) та зберігають при цьому свою натуральну форму.

Невиробничі основні засоби: майно соціального призначення, яке знаходиться на балансі підприємств і не має прямого впливу на виробничий процес.

В залежності від виробничого призначення основні засоби поділяються на групи:

1.Будівлі (склад, офіс)

2.Споруди (дороги, естакади, водонапірні башти)

3.Передавальні засоби (лінії електропередач, звˈязку, трубопроводи)

4.Транспортні засоби – це всі види транспортних засобів і в тому числі міжцехові, міжзаводські, внутрішньо цехові.

5.Машини і пристрої – силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, вимірювальні та регулюючі пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка.

6.Інструменти

7.Виробничий і господарчий інвентар (для обслуговування)

8.Інші основні засоби.

В сукупності вони утворюють активну і пасивну частину основних засобів. До активної частини відносяться основні засоби, що приймають безпосередню участь у створенні продукту (результату) праці, а до пасивної лише та її частина, що створює сприятливі умови для виробництва продукту праці.


9. Оцінка основних засобів.

Існує декілька видів оцінки основних засобів:

1. початкова- сума витрат на виготовлення чи придбання основних засобів, їх доставку до виробника, монтаж, зберігання та інше аж до моменту введення їх в експлуатацію.

2. відновна – вартість основних засобів на момент їх останньої переоцінки.

3. ринкова або комерційна – вартість основних засобів за угодами купівлі – продажу.

4. балансова – вартість обліковування основних засобів на балансі підприємства, яка може бути початковою або відновною.

5. залишкова – різниця між балансовою вартістю основних засобів і сумою нарахованої амортизації.

6. ліквідаційна – вартість реалізації зношених і знятих з виробництва (списаних основних засобів) і окремих їх частин.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка підприємства 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.