ЗМІСТ

Теоретична частина:

1. Економічний зміст іноземних інвестицій.

2. Регулювання іноземних інвестицій.

Практична частина

Задача 1

Список використаної літератури

Практичне завдання:

Задача №1

Виходячи з теоретичних основ методології аналізу інвестиційних проектів, необхідно проаналізувати економічну ефективність, термін окупності та обґрунтувати висновки щодо доцільності реалізації проекту з придбання та установки автоматичного обладнання на підприємстві, для зворотної конденсації кисню при зберіганні його у цистернах за індивідуальним варіантом вихідних даних.

Вихідні дані:

Показники Поточні значення Варіант
6
Вартість обладнання,тис.грн 50
Норма амортизації, % 12
Річні витрати на поточний ремонт, від вартості установки, % 6
Кількість кисню, що випаровується, кг./год. 60
Вартість кисню, грн../кг. 0,04
Ефективний фонд часу роботи обладнання днів/рік 320
Потужність двигунів , кВт 40
Вартість електроенергії, грн../кВт.год. 0,04

Розв'язок :

1. Термін служби нової техніки:

де Нам - норма амортизації.

Тсл = 100/12 =8,3 (р.)

2. Економічний ефект на витратах виробництва:

Ев = 0 - 50000 = -50000 (грн.)

3. Економічний ефект( за рік ) на витратах матеріалів, на витратах на амортизацію , на витратах на поточний ремонт та електроенергію:

Ем = 320*24*60*0,06 =27648 (грн.)

4 . Загальний річний економічний ефект на витратах експлуатації:

де m - кількість поліпшених порівняно з аналогом експлуатаційний параметрів нової техніки; Ері - річний економічний ефект від поліпшення і-го експлуатаційного параметра нової техніки.

Ефект амортизації Еам = 0-50000*0,12 = - 6000 (грн.)

Ремонт Ер. = 0-50000*0,06 = -3000 (грн.)

Витрати електроенергії Еел. = 0 - ( 320*24*40*0,04 ) = - 12288 (грн.)

Ее.річ. = 27648 + (- 6000) + (-3000) + (- 12288 ) = 6360 (грн.)

5. Термін окупності додаткових витрат на впровадження нового нової техніки:

Ев - економічний ефект на витратах виробництва; 

Ее.річ. - річний економічний ефект на витратах експлуатації.

Ток = 50000/6360 = 7,8 (років)

Висновок: розрахований проект має позитивний економічний ефект на витратах експлуатації, що складає 6360 грн.; термін окупності його значно менший ніж термін служби ( 8,3 ˃ 7,8 ), тому даний проект є доцільним до впровадження.


Список використаної літератури

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Київ: Атіка, 2002, 480 с.

2. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Товариство "Знання", КОО, 2001, 254 с.

3. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. Київ: "Наукова думка", 1998, 390 с.

4. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). Тернопіль: ТАНГ - "Астон", 1998, 368 с.

5. Семюельсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка. Київ: "Основи", 1995, 544 с.

6. Солоненко К.С. Макроекономіка. Київ: ЦУЛ, 2002, 320 с.

7. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності / М.П. Денисенко. - К.: Алеута, 2003.

8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність / Т.В. Майорова. - К.: Центр навч. л-ри, 2004.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Інвестування 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.