План

1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення;

2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства;

3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства;

4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства;

5. Практичне завдання;

Список використаних джерел

5. Практичне завдання

Громадянин «А» - суб’єкт підприємницької діяльності відкрив поточний рахунок в банку «Б», де його повідомили, про те, що видаткові операції. На рахунок будуть проводитись лише після взяття даного рахунок на облік у Державний податкової інспекції. Громадянин «А» звернувся в ДПІ через десять днів Податковий інспектор «В» застосувала до підприємця штраф на підставі п.7ст.11 ЗУ «Про Державну податкову службу в Україні» та відповідно до Наказу ДПА України №306 Про порядок подання податковим органам повідомлень.

Чи несе громадянин «А» в даному випадку відповідальність??? Обґрунтуйте відповідь.?????

Відповідно до Стаття 11. 12) застосовувати до платників податків, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відповідно до Наказу ДПА України №306 Про порядок подання податковим органам повідомлень,громадянин “А” повиненн сплатити своєчасно за срок трьох днів,від раєстрації рахунку,тому він несе відповідальність,за несвоєчсно повідомлення податкової інспекції,відкриття рахунку.


Список використаної літератури

1.Конституція (Основний Закон) України. — К., 1996.

2.Бюджетний кодекс України — К. — 2002.

3.Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР України. — 1991. — № 38.

4.Закон України “Про державну податкову службу в Україні” // ВВР України. — 1994. — № 15.

5.Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” // Голос України. — 1996. — № 196.

6.Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів” // Голос України. — 1996. — № 221.

7.Закон України “Про систему оподаткування” // Голос України. — 1997. — № 52.

8.Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Уряд. кур’єр. — 1997. — № 105–106.

9.Закон України “Про Національний банк України на 2000 рік” // Уряд. кур’єр. — 1999.— № 120–121.

10.Закон України “Про банки та банківську діяльність” // ВВР України. — 2001. — № 5–6.

11.Закон України “Про державний бюджет України на 2003 рік” // Закон і бізнес. — 2003. — № 2.

12.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Дебет і кредит — 2001. — № 21.

13.Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ від 08.02.2000 № 49 // Дебет і кредит. — 2000. — № 17.

14.Положення про порядок проведення перевірок дотримання антимонопольного законодавства: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.11.99 // Дебет і кредит. — 2000. — № 21.

15.Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13.07.2000 № 886/2000 // Дебет і кредит. — 2000. — № 31.

16.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні // Закон і бізнес. — 2001. — №14.

17.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМ України // Уряд. кур’єр. — 1993. — 6 берез.

18.Про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою: Інструкція Колегії Рахункової палати України від 03.12.99 // Закон і бізнес. — 2000. — № 5.

19.Безгубенко Л. М. Фінансова наука і практика періоду трансформацій //Фінанси України. — 2000. — № 4.

20.Бескид Й. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України // Фінанси України. — 1998. — № 1.

21.Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. — 2001. — № 5.

22.Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дякова. — К.: Наук. думка, 1997.

23.Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. — К.: Вища шк.,1997.

24.Вдовиченко М. І. Про ефективність податкової системи в Україні //Фінанси України. — 1999. — № 3.

25.Воронкова О. М. Трансформація системи оподаткування в Україні //Фінанси України. — 2000. — № 1.

26.Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997.

27.Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовтенко Т. С. Фінансовий словник. —К.: Знання, 2000.

28.Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. — 2001. — № 6.

29.Паламарчук В. О., Бойченко О. К. Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. — 1998. — № 3.

30.Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 1.

31.Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посіб. — Черкаси: Відлуння, 1999.

32.Поддерьогін А. М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. — 2001. — №11.

33.Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові джерела, 1998.

34.Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садькаленко та ін. — Харків: Фірма “Консум”, 1998.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 25

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансове право 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.