План

1. Підрядні тендери та контракти на будівництво, їх зміст, необхідність та значення

2. Власний капітал, його склад і формування

3. Зведення, кошторисний розрахунок вартості будівництва, його зміст і порядок розробки

4. Джерела фінансування інвестиційних проектів, їх склад та визначення

5. Аналіз ринку, його мета і методи

6. Визначення ставок відсотку для дисконтування грошового потоку проекту

Джерела фінансування інвестиційних проектів, їх склад та визначення

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання виступають фінансові ресурси (див. рис. 1):

Рис. 1. Джерела фінансування інвестицій

Як видно з вищенаведеної схеми, в залежності від того, які джерела фінансових ресурсів залучає суб'єкт господарювання для фінансування своєї інвестиційної діяльності, виділяють три основні форми фінансування інвестицій: самофінансування; кредитне фінансування; змішане фінансування.

Самофінансування під час здійснення інвестиційної діяльності - це фінансування повністю за рахунок власних фінансових ресурсів. Ця форма фінансування, як правило, використовується при реалізації короткострокових інвестиційних проектів із невисокою нормою рентабельності.

Кредитне фінансування використовується в процесі реалізації короткострокових інвестиційних проектів із високою нормою рентабельності інвестицій, тому що його необхідно повернути на визначених умовах. З іншого боку, кредитор не претендує на участь у доходах від реалізації інвестицій.

Змішане фінансування є комбінацією декількох джерел фінансування. Це найбільш поширена форма фінансування інвестиційної діяльності, вона може застосовуватись при реалізації будь-яких інвестиційних проектів.

При виборі джерел фінансування інвестиційної діяльності питання повинно вирішуватися підприємством із врахуванням багатьох факторів: вартості залученого капіталу, ефективності віддачі від нього; співвідношення власного та позикового капіталів, що визначає рівень фінансової незалежності; ризику, що виникає при використанні того або іншого джерела фінансування, а також економічних інтересів інвесторів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 27

Безкоштовна робота

Закрити

Проектне фінансування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.