План

1. Основні поняття та терміни екології. Закони екології

2. Вплив негативних факторів природного і антропогенного походження на атмосферу

3. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів

4. Регіональна система екологічного моніторингу СЕМ „Полісся”, її основні завдання         

2. Вплив негативних факторів природного і антропогенного походження на атмосферу

Маса атмосфери нашої планети нікчемна - всього лише одна мільйонна маси Землі. Проте її роль в природних процесах біосфери величезна. Наявність навкруги земної кулі атмосфери визначає загальний тепловий режим поверхні нашої планети, захищає її від шкідливих космічного і ультрафіолетового випромінювань. Циркуляція атмосфери робить вплив на місцеві кліматичні умови, а через них - на режим річок, грунтово-рослинний покрив і на процеси рельєфоутворення.

Сучасний газовий склад атмосфери - результат тривалогоісторичного розвитку земної кулі. Він є в основному газовою сумішшю двох компонентів – азоту (78,09%) і кисню (20,95%). В нормі в ньому присутні також аргон (0,93%), вуглекислий газ (0,03%) і незначні кількості інертних газів (Неон, гелій, криптон, Ксенон), аміаку, Метану, озону, діоксидів сірки і інших газів. Разом з газами в атмосфері містяться тверді частинки, що поступають з поверхні Землі (наприклад, продукти горіння, вулканічної діяльності, частинки грунту) і з космосу (космічний пил), а також різні продукти рослинного, тваринного або мікробного походження. Крім того, важливу роль в атмосфері грає водяна пара.

Найбільше значення для різних екосистем мають три гази, що входять до складу атмосфери: кисень, вуглекислий газ і азот. Ці гази беруть участь в основних біогеохімічних циклах.

Різні негативні зміни атмосфери Землі пов'язані головним чином із зміною концентрації другорядних компонентів атмосферного повітря.

Існує два головні джерела забруднення атмосфери: природний і антропогенний. Природне джерело - це вулкани, запорошені бурі, вивітрювання, лісові пожежі, процеси розкладання рослин і тварин.

До основних антропогенних джерел забруднення атмосфери відносяться підприємства паливно-енергетичного комплексу, транспорту, різні машинобудівні підприємства.

За даними учених, щорічно в світі в результаті діяльності людини в атмосферу поступає 25,5 млрд т оксидів вуглецю, 190 млн. т оксидів сірки, 65 млн. т оксидів азоту, 1,4 млн. т хлорфторвуглеводів (фреонів), органічні сполуки свинцю, вуглеводні, у тому числі канцерогенні(що викликають захворювання раком).

Крім газоподібних забруднюючих речовин в атмосферу поступає велика кількість твердих частинок. Це пил, кіптява і сажа. Велику небезпеку таїть забруднення природного середовища важкими металами. Свинець, кадмій, ртуть, мідь, нікель, цинк, хром, ванадій сталі практично постійними компонентами повітря промислових центрів. Особливо гостро стоїть проблема забруднення повітря свинцем.

Глобальне забруднення атмосферного повітря позначається на поляганні природних екосистем, особливо на зеленому покриві нашої планети. Одним з найнаочніших показників полягання біосфери служать ліси їх самопочуття.

Кислотні дощі, що викликаються головним чином діоксидом сірки і оксидами азоту, завдають величезної шкоди лісовим біоценозам. Встановлено, що хвойні породи страждають від кислотних дощів більшою мірою, ніж широколистні.

Тільки на території нашої країни загальна площа лісів, уражених промисловими викидами, досягла 1 млн. га. Значним чинником деградації лісів останніми роками є забруднення навколишнього середовища радіонуклідами. Так, в результаті аварії на Чорнобильській АЕС уражено 2,1 млн. га лісових масивів.

Особливо сильно страждають зелені насадження в промислових містах, атмосфера яких містить велику кількість забруднюючих речовин.

Повітряна екологічна проблема виснаження озонового шару, у тому числі поява озонових дір, над Антарктидою і Арктикою пов'язана з надмірним вживанням фреонів у виробництві і побуті.

За деякими даними, відбувається зменшення змісту озону в нижніх шарах стратосфери, де тепер постійно літають літаки.

Ще сильніше позначаються на озоновому шарі ядерні випробування, а також промислові гази, що містять фтор і хлор.

Сучасна атмосфера забруднюється багатьма хімічними з'єднаннями, пилом, аерозолями - продуктами неповного згоряє або переробки сировини. Присутність в атмосфері деяких з них (наприклад, озону, сірчаної кислоти, хлора) навіть в мільйонних частках відсотка шкідливо позначається на здоров'я людини.

Крупне місто вивергає в атмосферу багато пилу і гази. Сумно знамениті зможи - суміш диму, промислових газів і пилу, що скоплюється в атмосфері над великими містами і як би прикриваючих їх отруйною шапкою.

Свідомі, направлені зміни в атмосфері людина здійснює поки в невеликих масштабах і на обмежених територіях: бореться з градом, обстрілюючи хмари спеціальними снарядами; штучно викликає дощ, розсіюючи в хмарах особливі хімічні речовини. Надалі, треба сподіватися, масштаби направлених дій на атмосферу зростатимуть, а непередбачених - зменшуватися. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка природокористування 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.