План

І. Теоретична частина

1. Управління продуктивністю.(25)

2. Економічне обґрунтування необхідності та ефективності преміювання різноманітних категорій працівників.(53)

3. Хронометраж, його призначення і види. (81)

4. Повний і неповний робочий день. (77)

ІІ. Тестова частина

1. Тест № 15.

2. Тест № 25.

3. Тест № 55.

ІІІ. Практична частина

1. Задача №1-9.

2. Задача № 4-9.

3. Задача №7-9.

ІІ Тестова частина

1.Тест № 15.

У якому розмірі виплачується допомога по безробіттю громадянам, які зареєстровані на загальних підставах:

1)не менше 100% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

2)не менше 75% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

3)не менше 50% середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

4)немає правильної відповіді.

Підстави виплати та розмір допомоги визначаються Законом України «Про зайнятість населення». Для осіб, які втратили роботу в зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, Закон надає особливі гарантії і вищий розмір допомоги. Для громадян, зареєстрованих на загальних підставах, гарантії і допомога дещо інші. Так, працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи адміністрації в зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату працівників, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 % — протягом 90 календарних днів і 50 – протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

2.Тест № 25.

З яких частин складається структура заробітної плати:

1) 2;

2) 3;

3) 4;

4) 5.

3.Тест № 55.

Виберіть із зазначених нижче показників, які характеризують природний рух населення:

1)рівень народжуваності;

2)рівень смертності;

3)сальдо міграції;

4)валова міграція;

5)середня тривалість життя.

ІІ. Практична частина

1.Задача №1-9.

На основі даних, наведених в таблиці 1, обчислити: коефіцієнт необхідного обороту (Кно), коефіцієнт плинності кадрів (Кпл), коефіцієнт прийому та вибуття кадрів (Кпк), (Квк). На основі проведених розрахунків зробити висновки про плинність кадрів на підприємстві. Розробити заходи щодо її запобігання.

Таблиця 1

Показники Чисельність, чол..
Варіант 1 Варіант 2
На початок року за списком чисельності 248 245
Прийнято - всього 62
В тому числі:
а) за направленням із навчальних закладів 13
б) переведено із інших підприємств 12
в) за організованим набором 17
г) інші прийняті підприємством 20
Переведено в робітники 3 і інших категорій персоналу 4 3
Вибуло- всього 59 57
а) переведено на інші підприємства 6 7
б) вибуло у зв’язку з призовом на військову службу, виходом на пенсію, переходом на навчання та з інших причин 20 19
В) вибуло в зв’язку із закінченням строку договору 10 9
г) вибуло за власним бажанням 16 12
д) звільнено за прогул і інші порушення трудової дисципліни 7 10
Переведено з робітників у інші категорії персоналу 3 2
Числилося по списку на кінець звітного року 252 247
Середньоспискова чисельність робочих 250 246

2.Задача № 4-9.

В результаті проведення маркетингових досліджень встановлено, що ринок кондитерських виробів розширюється, тому на підприємстві планується збільшити випуск продукції з 5,0 млн.грн до 5,5 млн.грн., а виробіток продукції на одного працівника з 1,25 тис. до 1,35 тис.грн.

Визначити: 1) чисельність працівників за звітний і плановий періоди; 2) приріст обсягів виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці і чисельності робітників за звітний і плановий періоди: а) за відсотками приросту обсягів випуску продукції, продуктивності праці і кількості працюючих.

3.Задача №7-9.

Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції характеризується такими даними, наведеними у таблиці.

Виробничі показники аграрного підприємства

Показники Базисний період Звітний період
План. Факт.
Валова продукція, тис.грн 2500 2600 2700
Кількість працівників, осіб 340 330 320
Вартість фондів, тис.грн 2615 2452 2530
Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.