Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 92

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Сутність поняття ефекту та ефективності 5

1.2. Методи оцінки ефективності діяльності підприємства 8

1.3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 23

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА» 33

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Полтавський завод медичного скла» 33

2.2. Фінансовий аналіз підприємства ПАТ «Полтавський завод медичного скла» 48

2.3. Оцінка ефективності діяльності підприємства 64

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 73

3.1. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства 73

3.2. Бюджетування витрат і доходів, як метод підвищення ефективності діяльності підприємства 77

ВИСНОВКИ 86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90

ВСТУП

Актуальність дослідження. Економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція та ефективність діяльності.

Велике значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства мають вплив багато факторів. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Підвищення ефективності від підприємницької діяльності під­приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення ефективності діяльності підприємства.

Саме тому тема дипломної роботи «Управління ефективністю діяльності підприємства» є досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є розробка напрямків щодо удосконалення ефективності діяльності підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити економічну сутність теоретичних основ підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми;

- розглянути напрямки підвищення ефективності за рахунок виробничих чинників;

- провести аналіз стану ефективності діяльності базового підприємства;

- розглянути шляхи підвищення ефективності від підприємницької діяльності базового підприємства;

- узагальнити результати роботи, розробити пропозиції щодо виявлення резервів підвищення ефективності діяльності засобів базового підприємства.

Предметом дослідження є результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ПАТ «Полтавський завод медичного скла». В роботі використані дані його фінансової звітності за 2012-2014 рр.

Теоретичну основу дослідження склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

В ході виконання даної роботи, ми використовували такі загальноприйняті методи дослідження, як: аналіз теоретичних даних, порівняння, обчислення відносних і середніх величин, коефіцієнти, факторний аналіз та синтез, економіко-математичні, графічні.

Структура роботи. Структурно дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст основних розділів даної роботивідповідає таким критеріям та включає наступні блоки питань: зміст проблемно-теоретичного характеру; зміст інформаційно-аналітичного характеру (опис і аналіз діючої практики); зміст інноваційно-рекомендаційного характеру (висвітлення невирішених проблем та обґрунтування пропозицій, що базуються на матеріалах другого розділу).

Закрити

Управління ефективністю діяльності підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.