Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 66

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Теоретичні засади підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення 6

1.2. Ефективність використання основних виробничих фондів як економічна категорія 10

1.3. Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства 13

1.4. Заходи, що забезпечують підвищення ефективності використання основних виробничих фондів 15

2. Економічна оцінка використання основних виробничих фондів на підприємстві та їх вплив на господарську діяльність

2.1. Методика дослідження та вихідна інформація для проведення дослідження 20

2.2. Характеристика об’єкта дослідження 22

2.3. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів підприємства на обсяги виробництва продукції 28

2.4. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів підприємства на їх фондовіддачу 32

2.5. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів на продуктивність праці 36

2.6. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів підприємства на їх придатність 40

2.7. Оцінка впливу зменшення використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва 44

3. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

3.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу 48

3.2 Підвищення ефективності за рахунок збільшення змінності використання основних виробничих фондів 54

3.3. Аналіз одержаних результатів 60

3.4 Вплив підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства 62

Висновки 65

Список використаної літератури 67

Додатки

ВСТУП

В умовах ринкової економіки ефективність виробництва на підприємстві нерозривно пов'язана із проблемою економії всіх видів ресурсів, серед яких важливе місце належить основним виробничим фондам. До недавнього часу у відтворенні та ви­користанні основних фондів переважали екстенсивні тенденції, тобто багато уваги приділялось збільшенню обсягу основних виробничих фондів на підприємстві. Це призвело до виперед­ження росту основних виробничих фондів у порівнянні з ростом обсягу виробництва продукції, що призводить до її подорожчан­ня. Крім того, спостерігається низький коефіцієнт вибуття зно­шених і морально застарілих основних фондів.

Кількість продукції, що виробляється підприємством, або обсяг виконаних робіт залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними виробничими фондами, але і від того на скільки вони повно використовуються. Тому поліпшення ви­користання основних виробничих фондів має велике народно­господарське значення. Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів знаходить свій ви­раз у збільшенні виробництва валової продукції, в рості про­дуктивності праці і фондовіддачі, зниженні собівартості продукції. Поліпшення використання основних виробничих фондів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва

Проблема визначення терміну корисного використання основних засобів не нова і полягає не стільки в чисто технічному способі його визначення, скільки в науковій (економічній) обґрунтованості. Чим коротший термін служби, тим вища норма амортизації - необхідно швидше відтворювати основні засоби і тому більшу частину їх вартості у вигляді амортизації слід включати до собівартості продукції, що призводить до її збільшення. Чим триваліше термін, тим нижче норма амортизації, більше період відшкодування зносу і, отже, менше можливостей для своєчасного використання новітніх технічних досягнень. А це, звичайно, збільшує масштаби морального знецінення основних засобів.

Дана тема є досить актуальною, тому що термін корисного використання відіграє дуже велику роль для підвищення ефективності виробництва.

Мета даної курсової роботи – формування економічного мислення, знань та практичних навичок з обґрунтування терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства. Ознайомитися з методикою впровадження заходів по скороченню терміну корисного використання ОВФ на підприємстві. За допомогою розрахунків обгрунтувати доцільність впровадження цих заходів, а також розрахувати величину ефекту від здійснення необхідних господарських операцій.

Закрити

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.