ЗМІСТ 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ „ОРГАНІЗАЦІЯ”
1.1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ „ОРГАНІЗАЦІЯ”
1.2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ
РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЇ „ОРГАНІЗАЦІЯ” НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „КУЗНЕЦОВСЬКЕ АТП-15637”
2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
2.2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЇ „ОРГАНІЗАЦІЯ” НА ПІДПРИЄМСТВІ
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ „ОРГАНІЗАЦІЯ” НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
3.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вступ

На сучасному етапі розвитку економіки України підприємству найчастіше потрібна складна система реакцій, тому організаційні структури, щоб адаптуватися та своєчасно відреагувати, відходять від класичних ознак (лінійно-функціональної або лінійно-штабної організаційної структури управління) і поєднують різні організаційні структури управління (наприклад, створюють філіали або матричні структури). Особливо це характерно для великих підприємств, яким потрібно зберегти певний рівень керованості, яку дає централізація, з поєднанням гнучкості та адекватності реакцій на нестале складне середовище, що може забезпечити лише децентралізація.

При розгляді сфери організаційного управління необхідно фірму або виробничу діяльність розглядати в цілому, виходячи з визначення і описання поняття системи. Для того щоб множину операцій і об'єктів можна було розглядати як організаційну систему, повинні задовольнятися чотири чітких критерії: система повинна мати зміст, структуру, зв'язок і піддаватися управлінню.

Організація складає основу світу менеджерів, вона є причиною, що обумовлює існування менеджменту.

З огляду на все більш зростаючу роль малого та середнього бізнесу в економіці, створення ним нових робочих місць, сплати податків, актуальним є питання покращення функціонування таких підприємств, застосування ними кращих здобутків теорії та практики управління і маркетингу для успішної діяльності, а саме вдосконалення функції „організація” на підприємствах.

Мета роботи полягає у визначенні основних шляхів та напрямків підвищення ефективності функції „організація” на підприємстві.

Мету конкретизують наступні завдання:

1.Охарактеризувати теоретичні основи поняття функції „організація”.

2.Зробити аналіз здійснення функції „організація” на підприємстві.

3.Розробити основні шляхи удосконалення функції „організація” на підприємстві.

Відповідно до встановленої мети об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство „Кузнецовське ВАТ-15637” та його виробнича діяльність, спрямована на отримання прибутку. Головним завданням підприємства є задоволення громадських потреб в його послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів засновника і членів трудового колективу.

Предмет дослідження - це функція „організація” на підприємстві.

Джерелознавча база. При написанні даної роботи використовувались звітно-планова документація базового підприємства, наукові праці і розробки сучасних економістів, матеріали періодичної преси, статистичні дані, результати соціологічних досліджень.


Розділ 1. Теоретичні основи поняття функції „організація”

1.1. Сутність та зміст поняття „організація”

Організація складає основу світу менеджерів, вона є причиною, що обумовлює існування менеджменту. Тому почнемо вивчення менеджменту, засвоївши спочатку, що таке організація і чому нею потрібно керувати.

Якась група повинна відповідати декільком обов'язковим вимогам, щоб вважатися організацією. Доних відносяться:

1. Наявність принаймні двох людей, що вважають себе частиною цієї групи.

2. Наявність принаймні однієї мети (тобто бажаного кінцевого стануабо результату), що приймають як загальну всі члени даної групи.

3. Наявність членів групи, що навмисно працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

З'єднавши в одну ці істотні характеристики, ми одержуємо важливе визначення:

Організація — це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей [37, c. 51].

ФОРМАЛЬНІ І НЕФОРМАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Для більшої точності скажемо, що приведене вище визначення справедливе не просто для організації, а для формальної організації. Існують також неформальні організації, групи, що виникають спонтанно, але де люди вступають у взаємодію один з одним досить регулярно. Неформальні організації існують у всіх формальних організаціях, за винятком, бути може, дуже маленьких. І хоча в них немає керівників, неформальні організації дуже важливі. Відповідно до загальноприйнятої практики, говорячи про неформальні організації, ми так і будемо їх називати. А використовуючи слово організація, ми завжди будемо мати на увазі формальну організацію.

СКЛАДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Даючи визначення нашому предметові, ми сказали, що організація завжди має хоча б одну загальну мету, поділювану і визнану такий усіма її членами. Але формальне управління рідко має справа з організаціями, що мають тільки одна мета. Складні організації мають набір взаємозалежних цілей.

Один простий приклад: «Макдоналдс» є організацією, що складається з 7 із зайвим тисяч самостійних підприємств, робота яких забезпечується підтримкою великого числа організацій, що працюють «за кулісами», що ведуть будівництво магазинів і цехів, що здійснюють рекламу, що роблять закупівлю продуктів, що розробляють нові види продукції, що здійснюють контроль якості. Кожен заклад «Макдоналдс» має свої плани реалізації продукції і прибутку. Кожна допоміжна одиниця також має свої цілі, такі як, наприклад, закупівля яловичини за вигідними цінами. Ці цілі взаємозалежні і взаємозалежні. Наприклад, ресторан може реалізувати свої цілі, домігшись запланованого прибутку, тільки якщо служба закупівлі доможеться своїх цілей, забезпечивши достатню кількість булочок за потрібною ціною, якщо служба маркетингу забезпечить достатній приплив покупців, технологи знайдуть спосіб ефективного готування і т.д. Основна причина, що дозволила «МакДоналдсу» стати найбільшим підприємством у своєму бізнесі у світі, полягає в тім, що компанії вдається не тільки досягти всіх перерахованих вище цілей, але й ефективно поєднати їх з найменшими витратами [37, c. 52-53].

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 94

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи та напрямки підвищення ефективності функції „організація” на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.