Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

Операційні витрати - це витрати підприємства на здійснення його основної діяльності, тобто поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг.

Основним документом для аналізу операційних витрат є форма № 2 "Звіт про фінансові результати".

Аналіз операційних витрат проводять у такій послідовності: визначають суму операційних витрат і досліджують аналітику цього показника; аналізують структуру операційних витрат; визначають питомі витрати, тобто витрати у розрахунку на одну гривню обсягу продукції або послуг і аналізують їх динаміку, визначають резерви зменшення операційних витрат в цілому, питомих витрат і витрат на одиницю продукції чи послуг.

Аналіз структури операційних витрат дочірнього підприємства "ІНКОМ - РІВНЕ" наведено в табл.2.1.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду не вистачає - за рахунок інших засобів, які є в Товаристві, а при недостачі цих засобів - за рахунок реалізації майна Товариства.

Таблиця 2.1.

Аналіз структури операційних витрат дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” у 2003 – 2005 роках

З таблиці 2.1. видно, що загальна сума операційних витрат дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” за 2003 - 2005 роки зменшилась за рахунок зменшення частки придбання товарів, частки амортизації, частки матеріальних затрат а також частки інших операційних витрат.

Частка придбання товарів у 2005 році зменшилась на 14,21%, та на 13,83% порівняно з 2003 роком та 2004 роком відповідно.

Частка матеріальних затрат у 2005 році збільшилась на 3,13% порівняно з 2003 роком та зменшилась на 1,04% порівняно з 2004 роком.

Частка витрат на оплату праці у 2005 році зросла на 12,05% та на 13,76% порівняно з 2003 роком та 2004 роком відповідно.

Частка відрахувань на соціальні заходи у 2005 році збільшилась на 3,85% та на 4,83% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Частка амортизації зменшилась у 2005 році на 1,38% та на 2,18% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Частка сплачених патентів зросла у 2005 році на 2,8% та на 0,37% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Частка інших операційних витрат зменшилась у 2005 році на 6,24% та 1,91% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Таблиця 2.2.

Показники прибутку та грошового потоку дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” у 2003 – 2005 роках

З таблиці 2.2. видно, що чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у 2005 році зменшився на 15,7 тис. грн. та на 12,3 тис. грн. порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.Операційні витрати також зменшились у 2005 році порівняно з 2003 роком та 2004 роком на 9,7 і на 1,9 відповідно у тис. грн.

Звідси видно, що в 2003 році дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» має збиток від операційної діяльності у розмірі 4,2 тис. грн. У 2004 році фірма отримує прибуток від операційної діяльності, який складає 0,2 тис. грн., а в 2005 році фірма знову має збиток від операційної діяльності, що становить 10,2 тис. грн.

Податок на прибуток сплачується дочірнім підприємством «ІНКОМ - РІВНЕ» у 2004 році в розмірі 0,06 тис. грн., а тому чистий прибуток в цьому році становить 0,14 тис. грн.

Враховуючи амортизацію, можна визначити грошовий потік, який у 2003 році становив - 3,2 тис. грн., у 2004 р. - 1,04 тис. грн., а у 2005 р. -9,8 тис. грн.

Таблиця 2.3.

Основні показники рентабельності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» у 2003 - 2005 роках (у відсотках)

Рентабельність продажу показує, скільки прибутку приносить кожна гривня. Отже, з таблиці 2.3. видно, що в 2003 році кожна гривня приносить 17% збитків, в 2004 році - 0,94% прибутку, в 2005 році - 113,33%) збитків. Проаналізувавши рентабельність продажу, можна сказати, що 2003 та 2005 роки були нерентабельними. Тільки в 2004 році рентабельність продажу становила 0,94%.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.