Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Приоцінюванніконкурентоспроможностіпідприємства предметом уваги повинна бути номенклатура випускаємої продукції та її конкурентоспроможність. Саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, рекламою і т. д. приваблює не лише покупця, а також бізнесмена, акціонера, інвестора.

Загальні правила оцінки конкурентоспроможності продукції наступні:

-вибір та аналіз ринку для реалізації товару;

- вивчення конкурентів по виробництву і реалізації аналогічних товарів;

- вибір та обґрунтування найбільш конкурентоспроможного товара-аналога в якості бази для порівняння;

- визначення необхідних груп параметрів, які підлягають оцінюванню;

- установка набору одиничних показників за відповідними групами параметрів.

Оцінка конкурентноздатності відбувається за такими етапами:

Схема 1.2.2. Оцінка конкурентноздатності продукції.

На рівень конкурентоспроможності фірми впливає науково-технічний рівень і ступінь удосконалення технологій виробництва, використання новітніх винаходів та відкриттів, залучення сучасних засобів автоматизації виробництва.

Рівень конкурентоспроможності фірми залежить від того, якими токарями вони торгують, де і як товари споживаються.

Конкурентні позиції фірми на ринку залежать також від тієї підтримки, яку підприємство отримує з боку національних державних органів і інших організацій шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх страхування, звільнення від податків, надання експортних субсидій, забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринку та ін.

Як правило, конкурентоспроможним є підприємство, що здатне довгий час залишатися прибутковим в умовах відкритої ринкової економіки.

До кола показників, яківизначають конкурентоспроможність фірм, включаються:

*частка на внутрішньому і світовому ринках;

*чистий доход на одного зайнятого;

*чисельність зайнятих;

*кількість основних конкурентів.

Деякі дослідники виділяють такі групи показників конкурентноздатності товару:

-Технічні показники;

-Комерційні умови;

-Організаційні умови;

Технічні показники – визначаються оцінкою відповідності його технічного рівня, якості і надійності сучасним вимогам, які висуваються споживачами на ринку. Ці вимоги найбільш повно відображають їх суспільні та індивідуальні потреби при досягнутому (прогнозованому) рівні соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу як у нас в країні, так і за кордоном.

До основних показників, що визначають комерційні умови конкурентноздатності товару відносять:

-цінові показники;

-показники, що характеризують умови поставок і платежів за доставлений товар;

-показники, що характеризують особливості діючої на ринку виробників і споживачів податкової та митної системи.

Організаційні умови придбання і використання товару виробниками забезпечують реальне виконання комерційних показників його конкурентноздатності. До них відносяться:

-забезпечення можливого наближення продавців до споживачів;

-доставка товару до місць споживання;

-розширення після продажного сервісу.

Для оцінки конкурентноздатності застосовують два різновиди обрахунків:

-загальна емпірична формула конкурентноздатності товару:

Конкурентноздатність= Якість + Ціна + Обслуговування

-конкурентноздатність товару з боку споживача:

, де

Еп – ефективність споживання;

Р – загально – споживчі властивості товару;

С – повні витрати на придбання та використання товару.


1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством

Стратегічна стабільність підприємства на ринку можлива лише за умов його конкурентноздатності та можливості адаптації до змін ринкового середовища. Щоб бути конкурентноздатним, підприємство повинно мати конкурентні переваги.

Конкурентні переваги - це ті осяжні і неосяжні активи, якими володіє підприємство, ті сфери діяльності, які стратегічно важливі для бізнесу, які дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі.

Конкурентні переваги існують тоді, коли є можливість отримати прибуток вище середнього для підприємств даної галузі або сегмента ринку. [24;71]

Основні типи стратегій забезпечення конкурентноздатності представлені на малюнку 1.3.1.:

Рис. 1.3.1 Стратегії забезпечення конкурентноздатності

Окремі фірми розвивають свої операції по стратегії «унікальність і лідерство». Такі фірми, як правило, є піонерами в області виготовлення окремих видів продукції з унікальними властивостями. Так, наприклад, фірма JVC, будучи могутнім виробником зі світовим рівнем якості, є творцем стандарту відеозапису VHS. Продукція цих фірм дорога, але зате це краща продукція з нестандартними найвищими якостями.

Третій тип фірм будує конкурентну стратегію на менш ризикованих і більш дешевих принципах – спеціалізація при вузькій номенклатурі продукції. Це продукція вищого світового рівня у своїх класах спеціалізації і коштує недешево

Четвертий тип фірм займається випуском вузького кола якісної продукції за низькими цінами. Така продукція не відрізняється вишуканими і різноманітними властивостями. Вона проста, надійна і дешева.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.