Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

Рекламі належить особливе місце в комунікаційній політиці. Вона формує і стимулює попит. Реклама - це засіб інформації про товар та фірму, комерційна пропаганда споживчих якостей товару або діяльності фірми.

В умовах ринку використовуються такі види реклами:

1. Товарна: формує і стимулює попит на товари, інформує споживача про властивості і переваги товару, пробуджує цікавість до нього.

2. Престижна - це реклама фірми, що відрізняє її від конкурентів. Мета - створення іміджу фірми.

3. Безпосередня: вказує рекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію щодо конкретного товару чи фірми.

4. Непряма: виконує рекламну функцію в завуальованому вигляді, не вказує конкретного рекламодавця.

5. Агресивна: демонструє переваги товару саме цієї фірми. Здійснюється, як правило, в кінці життєвого циклу товарів для боротьби з конкурентами.

6. Однорідна - це одна і та ж реклама в різних країнах. Ефекту майже немає, бо не враховує особливостей споживачів.

7. Превентивна: витрачає більше коштів, ніж це оптимально зумовлено. Мета - підірвати позиції конкурентів.

8. Ввідна: представляє фірму та її діяльність, формує думку про фірму.

9. Недобросовісна: має за мету завдати матеріальної шкоди або підірвати престиж фірм-конкурентів. Сюди ж відносяться і занадто часте демонстрування кадрів однієї і тієї ж реклами по телебаченню.

10.Пряма: передбачає безпосереднє спілкування агента з аудиторією чи окремими особами, або поштою чи телефоном.

Відповідно до характеру виробництва у дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” найдоцільніше використовувати такий вид основної реклами як товарна, яка інформує споживача про якість товару, зацікавлює ним, встановлює контакт з споживачами та продавцями.

Як допоміжної, можливе використання престижної реклами, яка відрізняє фірму рекламодавця від конкурентів та ввідну, яка представляє фірму та її діяльність, формує думку про фірму.

На мою думку використання інших видів реклами дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” не доцільно через фінансові можливості фірми на даному етапі.

Серед рекламних заходів головну роль буде виконувати пряма реклама, що здійснюється індивідуальною рекламною роботою.

Засоби масової реклами - ефективний прийом розширення числа нових покупців, забезпечує високу оперативність. До них відносять рекламу в пресі, друковану і екранну рекламу, радіорекламу та зовнішню рекламу.

Отже, у дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” в розробці рекламної кампанії планується використання таких каналів розповсюдження реклами, як реклама в пресі - розміщення рекламних об’яв в газетах і журналах загального призначення, довідниках, і т.п.; радіореклама, яка транслюється з допомогою радіомовлення; екранна реклама - телебачення, кіно і т.д.

Рекламу на радіо доцільно використовувати в денному і вечірньому ефірі, оскільки потенційні покупці - це звичайні споживачі. Для рекламної компанії на телебаченні потрібно вибирати "1+1, "5 канал", а також якщо є можливість інші канали, особливо близького зарубіжжя з трансляцією у вечірній час.

Щодо реклами у пресі, то можна скористатися послугами таких газет "Бізнес", "ОГО", Галицькі контракти", "Рівне вечірнє", "Вільне слово", "Сім днів", та у спеціалізованих виданнях.

При оцінці витрат на рекламу в пресі користуються показником вартості з розрахунку на одну тисячу читачів і використовують формулу:

Ср = ,

де Ср – вартість реклами, грн.;

ВСР – вартість смуги реклами стандартного розміру, грн.;

Кч – коло читачів (тираж), шт.

Краще розрахунок вести в табличній формі, попередньо визначивши друковані засоби, які потрібно оцінити. Розрахунок витрат на рекламу наведено в таблиці 3.2.


Таблиця 3.2. Розрахунок витрат на рекламу в пресі

№ п/п Назва видання Тираж, примірників ВСР, грн. Ср, грн. Привабливість видання


Газети та журнали

1 "Галицькі контракти" 47090 4950 105,1 4
2 ОГО” 20000 561 28,05 2
3 "Рівне вечірнє" 24000 528 22 1
4 "Діалог" 4000 172 43 3
Таблиця 3.3. Розрахунок витрат на рекламу на телебаченні та радіомовленні в місяць

п/п

Назва видання Тривалість, сек. Частота розміщення , раз Вартість, грн. Привабливість видання


Радіомовлення

1 Промінь 120 4 720 2
2 Радіо "П’ять" 120 4 1000 1


Телебачення

3 Новий канал 480 16 600 2
4 Рівненське телебачення - УТР 960 32 1000 1
5 5 - канал 240 8 1200 3

Отже, просування товарів на ринку здійснюється за допомогою такого засобу комунікаційної політики, як реклама. Популярність товарів на ринку, імідж фірми багато в чому залежить від ефективності реклами, тому їй приділяється велика увага з боку виробників та учасників збуту дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” пропонується використовувати основну - товарну рекламу і допоміжну - престижну та ввідну. Інші види реклами застосовувати не доцільно через можливості фірми на даному етапі. Серед рекламних заходів головну роль буде виконувати пряма реклама, що здійснюватиметься індивідуальною рекламною роботою.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.