Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди

Для покращення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» пропонується придбати автомобіль марки ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап” (2006 р., 1,2 , 5 кпп, два місця, білий)ізза недостатньої кількості транспорту на підприємстві.

Одним з ефективних методів оновлення матеріально-технічної бази підприємства є лізинг, який не вимагає одномоментної повної оплати за обладнання, яке орендується і є одним з видів інвестування.

Лізингу притаманний характер взаємовідносин: лізингодавець, лізингоодержувач, постачальник.

Лізингодавцем буде виступати банк "Правекс", який згідно з договором передає в користування автомобіль марки ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап”.

Лізингоодержувачем є дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ», яке отримує в користування автомобіль марки ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап” за договором.

Постачальником лізингового майна буде „UA - Холдинг”, яка передає власне майно, що є об'єктом лізингу.

Крім основних учасників, у лізинговому бізнесі беруть участь посередники, тобто особи, що репрезентують економічні інтереси як продавців, так і покупців об'єктів лізингу. До таких належать страхові компанії.

Дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» як лізингоодержувач здобуває суттєві переваги:

- лізинг дає змогу на 100% фінансувати придбання основних фондів на відміну від банківського кредиту, де фінансовими ресурсами забезпечується тільки 60 - 70% їхньої вартості;

- дочірньому підприємству «ІНКОМ - РІВНЕ» простіше отримати майно в лізинг, ніж позику на його придбання; лізингове майно виступає як застава, право власності на нього належить лізингодавцю;

- лізинг дає фірмі більше можливостей для маневрування під час виплати лізингових платежів, оскільки останні здійснюються підприємством, як правило, після отримання виручки від реалізації продукції, що її вироблено на обладнанні, узятому в лізинг;

- зменшується ризик морального старіння обладнання, тому що підприємство бере його не у власність, а в оренду: відтак розширюються можливості оновлення застарілої техніки без залучення власного капіталу на його фінансування;

- досягається ефект фінансового стимулювання, оскільки щорічні фінансові вигоди перевищують розмір за банківський кредит.

Механізм укладання та реалізації лізингової угоди є наступним: дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» подає до банку:

-заяву;

-економічне обґрунтування лізингової угоди (бізнес-план);

-нотаріально засвідчені копії установчих документів;

-бухгалтерський баланс за останній рік або квартал;

-інші документи на вимогу лізингодавця.

У зв'язку з тим, що лізингова операція має довгостроковий характер, лізингодавця цікавить, насамперед, не поточний, а перспективний фінансовий стан підприємства - лізингоодержувача.

Після позитивного висновку щодо ефективності лізингового проекту лізингодавець направляє постачальнику замовлення на придбання автомобіль марки ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап”.

Між підприємством - постачальником, в ролі якого виступає „UA - Холдинг” та банком укладається договір купівлі - продажу основних фондів, які передаються в лізинг підприємству - лізингоодержувачу, тобто дочірньому підприємству «ІНКОМ - РІВНЕ». Ці операції оформляються такими документами:

1.Акт приймання - передачі об'єкта лізингу в експлуатацію.

2.Лізинговий договір між лізингодавцем та лізингоодержувачем.

3. Договір на технічне обслуговування майна, що передається в лізинг, коли обслуговування здійснював лізингодавець.

Автомобіль ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап” передається в лізинг тільки після укладання лізингоодержувачем, а саме дочірнім підприємством «ІНКОМ - РІВНЕ» договору страхування об'єкта лізингу на користь лізингодавця.

Дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» зобов'язане забезпечувати підтримування в належному стані лізингового майна, а також здійснювати виплати відповідних лізингових платежів.

До складу лізингових платежів включають:

- суму відшкодування вартості об'єкта лізингу, що амортизується, на строк, за який вноситься лізинговий платіж;

- суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток для придбання майна згідно з договором лізингу;

- платіж - винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно;

- відшкодуваннястраховихплатежівзадоговоромстрахування об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;

- інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Лізингодавець передає автомобіль марки ЗАЗ 11055751 „Таврія Пікап” підприємству - лізингоодержувачу дочірньому підприємстві «ІНКОМ - РІВНЕ» терміном на 3 роки на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання 25500 грн. Для фінансування угоди лізингодавець залучає банківський кредит на 3 роки у сумі 25500 грн. під 19 % річних із щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу (при цьому відсотки нараховуються на непогашену суму боргу). Лізингові платежі згідно з чинним законодавством України не оподатковуються ПДВ.

Величина щорічної маржі лізингодавця — 3 %, щорічного страхового платежу — 2 %. Періодичність виплати лізингових платежів - щоквартальна. На основі цих вихідних даних лізингодавець для підприємства - лізингоотримувача складає графік лізингових платежів (табл.3.1.).

Виплаталізинговихплатежівздійснюєтьсязгіднозграфіком, погодженим з обома сторонами.

Таблиця 3.1.

Графік лізингових платежів

Платежі 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2004 2005 2006 Разом
Відшкодування вартості обладнання 2125 2125 2125 2125 8500 8500 8500 25500
Структура лізингового платежу, в тому числі: плата за кредит 1211,3 1211,3 1211,2 1211,2 4845 3230 1615 9690
Лізингова маржа 191,3 191,3 191,2 191,2 765 765 765 2295
Страховий платіж 127,5 127,5 127,5 127,5 510 510 510 1530
Лізинговий платіж, усього 3655,1 3655,1 3654,9 3654,9 14620 13005 11390 39015

Дочірнє підприємство «ІНКОМ - РІВНЕ» перестає сплачувати лізингові платежі після закінчення терміну чинності лізингової угоди. Лізингоодержувач при цьому має право:

-повернути автомобіль лізингодавцю;

-поновити або укласти нову лізингову угоду;

-придбати автомобіль за залишковою вартістю.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.