Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Вступ

Розвиток України, як країни з ринковою економікою, неможливий без забезпечення конкурентноздатності продукції (товарів та послуг) їх підприємств, причому це стосується умов як зовнішніх так і внутрішніх ринків, коли одна з найбільших ознак – конкуренція, нарешті, стане його невід’ємною.

Проблема підвищення конкурентноздатності має декілька аспектів:

-технічний;

-організаційний;

-економічний;

-соціальний;

-юридичний (правовий);

-комерційний.

Протягом багатьох десятків років в нашій країні в умовах високої монополізації виробників, регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а з точністю навпаки – адміністративно – командний механізм розподілу споживання, формування потреби і смаків покупців. У цих умовах проблема конкурентноздатності товару у виробників практично не поставала, а якщо і виникала, то звужувалася лише у відношенні до тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому ринку. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилося і її вирішення зажадало від усіх об’єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності виробничих і споживаних товарів.

У зв’язку з цим в сучасній економіці головним напрямком фінансово – економічної і виробничо – збутової стратегії кожного виробника стає підвищення конкурентноздатності виробленого їм товару для закріплення його позиції на ринку з метою одержання максимального прибутку.

В конкурентній політиці щодо товару приймається до уваги насамперед його функціональне призначення, надійність, довговічність, зручність використання, естетичність зовнішнього вигляду, обслуговування, гарантії, інструкції та інші характеристики, тобто здатність товару задовольнити сукупні потреби покупця краще ніж товари – конкуренти. Створення такої споживчої цінності товару, яка б включала в себе всю сукупність властивості власного товару, а також супутніх йому, єнайважливішою умовою виживання на ринку.

Виробник створюючи конкурентноздатний товар застосовує різні стратегії, він наприклад може:

-домогтися відмінності товару підприємства відтоварів конкурентів;

-вибрати з намічених до виробництва товарів один, що є найбільш привабливим для всіх покупців і здійснити на цій основі прорив на ринку;

-вчасно вилучити економічно – неефективний товар із збутової програми підприємства;

-знайти вихід на нові ринки як зі старими так із новими товарами;

-здійснювати модифікацію товарів, що випускаються відповідно до нових смаків і потреб покупців;

-відшукати нове застосування товарів, що випускаються;

-регулярно розвивати та вдосконалювати систему сервісного обслуговування реалізованих товарів і систему стимулювання збуту в цілому.

Темою бакалаврської роботи є „Шляхи удосконалення конкурентноздатності продукції на дочірньому підприємстві „ІНКОМ - РІВНЕ””.

Основними джерелами в яких описується проблеми конкурентноздатності підприємства є законодавчі акти, підручники, монографії та наукові статті.

Метою бакалаврської роботи є пошук сучасних шляхів вирішення питань конкурентноздатності продукції на підприємствах.

Об’єктом дослідження роботи є дочірнє підприємство „ІНКОМ - РІВНЕ” яке розташоване у м. Рівне.

Завданнями бакалаврської роботи є:

-визначення суті конкурентноздатності товару;

-дослідження фінансових стану роботи дочірнього підприємства;

-проведення аналізу діяльності підприємства;

-розробка заходів з удосконаленням фінансового забезпечення підприємства.

Бакалаврська робота складається з трьох частин:

1.Теоретична;

2.Аналітична;

3.Рекомендаційна.

У теоретичній частині розглянуто основні питання, що стосуються конкурентноздатності товару підприємства: суть конкурентноздатності, показники та оцінка конкурентноздатності, стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємства та методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності.

Аналітична частина бакалаврської роботи включає в себе фінансовий аналіз діяльності підприємства, де використовуються такі основні показники: показники аналізу рентабельності; показники аналізу майна; показники ліквідності; показники фінансової стійкості та інші.

Рекомендаційна частина містить в собі шляхи удосконалення конкурентноздатності продукції.

У бакалаврській роботі використовуються фінансові документи дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”: статут, форма № 1 – м, „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” та інші.


Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції

1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару

Конкуренція є важливим елементом саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської мови конкуренція означає "сходитися", "стикатися". [29;181]

Невипадково Й. Шумпетер визначав конкуренцію, як "суперництво старого з новим", тобто з новими технологіями, новими формами організації, новими товарами та інше. На початковому етапі конкуренція ведеться між гігантськими об'єднаннями, всередині них, а також між підприємствами немонополістського сектора економіки та різних форм власності. [27;17]

Макконнелл Кємпбелл вважав, що конкуренція – це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців і продавців та можливість для них вільно входити на ринок і покидати його.

Гончаров С.М. вважає, що конкуренція це суперництво між окремими особами, господарськими одиницями та товаровиробниками за найбільш вигідних умов виробництва і збуту товарів а також отримання найвищого прибутку [12;35].

Конкурентноздатність товару – це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку, а також з точки зору споживача даний товар володіє такими характеристиками, які є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб.

Конкурентноздатність – порівняльна характеристика товару, яка вміщує комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників відносно виявлених потреб ринку або властивостей іншого товару. Вона визначається сукупністю споживчих властивостей даного товару-конкурента по ступеню відповідності суспільним потребам з врахуванням затрат на їх задоволення, цін, умов доставки і експлуатації в процесі виробничого і (або) особистого споживання.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Безкоштовна робота

Закрити

Шляхи удосконалення конкурентоздатності продукції на дочірньому підприємстві ІНКОМ-РІВНЕ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.