Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

Інформаційна цивілізація - це глобальна система обміну інформацією, до якої поступово переходить увесь світ. Замовчувати, закриватися завісою таємничості або створювати штучний інформаційний вакуум не просто не прийнято, але й невигідно.

Одним із варіантів вирішення проблеми щодо розширення нових послуг зв'язку є розміщення реклами в засобах масової інформації.

Галузь зв'язку це постійний рух уперед. Кожен день насичений інформацією про організаційні, виробничі, науково-технічні, соціально-побутові справи Рівненської дирекції. Така інформація віддзеркалює життєдіяльність дирекції, її структурних підрозділів і повина знаходити своє відображення на телебаченні, радіо, у пресі. Дирекції також доцільно було б організувати власний WEB-сайт, інформаційна структура якого насичена розділами, що розповідають про історію розвитку галузі електрозв'язку на Рівненщині, інформацію про основні події, приватизаційні процеси, послуги, які надає РД ВАТ "Укртелеком" та іншу довідкову інформацію.

Я пропоную розмістити рекламу РД ВАТ "Укртелеком" в одній із запропонованих газет: "ОГО" або "Рівне вечірнє". У таблиці 3.1. наведена характеристика цих газет, що їх може вибрати підприємство в ході рекламної компанії.

Таблиця 3.1.

Характеристика газет для проведення рекламної компанії

№ п/п Назва видання Тираж, штук за тиждень Вартість смуги реклами, грн.
1 "ОГО" 105400 3300
2 "Рівне вечірнє" 90240 3700

Ставка тарифу на тисячу примірників газети становить:

Виходячи з розрахунків, РД ВАТ "Укртелеком" вигідніше розташувати свою рекламу в газеті "ОГО", оскільки ставка тарифу в цій газеті менша за ставку в газеті "Рівне вечірнє" і становить 0,031 грн.

Реклама повинна привести до певних позитивних результатів:

- населення буде отримувати оперативну інформацію щодо тарифів на послуги зв'язку;

- додатковий прибуток підприємства;

- помірна ціна.

Але вона має і негативні сторони, основною з яких є значні грошові витрати на проведення рекламної компанії.


3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

Однією із альтернатив вирішення проблеми розширення послуг є постійне удосконалення мереж та покращення якості надання послуг. Адже, якість послуг є одним із найважливіших факторів успішної діяльності та конкурентноспроможності підприємства.

Тому вважається, що при хорошій якості телефонних послуг у підприємства збільшиться кількість споживачів, а це в свою чергу призведе до збільшення прибутку.

Спочатку потрібно покласти посилену відповідальність на операторів зв'язку за якість послуг. У загальному обсязі послуг електрозв'язку, що надаються ВАТ "Укртелеком" найбільша питома вага належить послугам телефоного зв'язку, а саме: міжміському міському зв'язку. Отже, поліпшення якості роботи мереж саме міжміського та місцевого телефонного зв'язку повинно постійно знаходитись у центрі уваги фахівців. Зокрема, потрібно сконцентрувати свою увагу на такому важливому показнику якості послуг міжміського телефонного зв'язку як "Відсоток викликів, які надійшли по автоматичному зв'язку на вихідні напрямки і закінчилися розмовою."

Неможна також залишати поза увагою розгалужену мережу сервісних центрів, які здійснюють комплексне обслуговування споживачів - забезпечують надання окремих послуг та укладання договорів на встановлення телефонів, надають довідки щодо тарифів та правил користування окремими видами електрозв'язку, приймають плату за спожиті послуги, здійснюють продаж телефонних карток тощо.

Таким чином, впровадження заходів щодо підвищення рівня технічного обслуговування, посилення контролю за якістю роботи мереж та послуг звичайно даватимуть позитивні результати.

Проте, це питання часу, оскільки згідно з рішенням науково-технічної Ради Укртелекому в 2001 році почалась робота над системою якості послуг телефонного зв'язку на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 у версії 2001 року і на сьогоднішній день це ще залишається хвилюючим питанням.


3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Альтернативою вирішення проблеми розширення спектра послуг є впровадження додаткових видів обслуговування для абонентів ATC з програмним управлінням.

На мою думку найбільшим попитом серед споживачів будуть користуватися такі додаткові види послуг як:

-"будильник" (нагадування);

- вихідний зв'язок за паролем;

- переадресування виклику;

- конференцзв' язок;

- повідомлення про надходження ново8го виклику.

Кількість користувачів таких послуг зростатимуть в міру розширення цифрового сегмента місцевої мережі, введення в дію нових ATC з програмним управлінням.

Недоліком цього будуть затрати на придбання сучасного обладнання та будівництво нових телефонних станцій, проте сучасне обладнання потребує значно меншої кількості обслуговуючого персоналу і виробничих площ, що дає суттєвий економічний ефект.

Також зростатимуть тарифні доходи від додаткових видів обслуговування.

Наприклад, розрахуємо суму тарифних доходів, що залишається у розпорядженні "Укртелекому" при умові проходження трафіку через "Кварц":

261392*0,392=102,5 тис.грн. в місяць

261392т.хв. - трафік Рівненського р-ну (середнє в місяць);

0,392 коп - ставка плати за 1т.хв ст. "Кварц"

261392*0,262=68,5 тис.грн. в місяць

0,262 коп - ставка плати за 1 т.хв ст. EWSD.

Отже, сума тарифних доходів при проходженні трафіку через "Кварц" буде більшою, але відповідно і більша ставка плати.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.