Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

Аналіз показників ринку послуг електрозв'язку, який склався у Рівненській області свідчить, що суттєвою проблемою діяльності Дирекції є: розширення спектра рентабельних послуг (Internet, Frame Relay, послуг місцевого зв'язку з високою якістю передачі даних).

Реалізація зазначених напрямків ускладнюється у зв'язку з недостатнім рівнем цифровізації первинної та телефонної мережі, відсутністю систем управління мережами зв'язку.

Виходячи із наведених даних (таблиця 2.1.) бачимо, що сільський зв'язок, проводове мовлення, телеграфний зв'язок залишаються збитковими. Продовжується відключення сільських телефонів, відсів радіоточок, зменшується телеграфний обмін.

Таблиця 2.1.

Послуги зв'язку протягом 2000 та 2001 років

№ п/ р Назва підгалузей 2000p факт тис.грн. Питома вага % 2001 р факт тис.грн Питома вага % Зміни питомої ваги(+,-) Тепм росту %
1. Міський зв'язок 20246,0 40,6 20302,4 34,1 -6,5 100,2
2. Сільський зв'язок 4445,7 8,9 4091,7 6,9 -2,0 92,0
3. Міжміський зв'язок 23017,5 46,2 33238,6 55,7 9,5 144,4
4. Телеграфний зв'язок 401,7 0,8 370,4 0,6 -0,2 92,1
5. Проводове мовлення 1689,6 3,4 1546,4 2,6 -0,8 91,5
6. Нові послуги 60,9 од 73,7 0,1 0,0
Всього 49861,4 100,0 59623,2 100,0 119,5

Аналіз динаміки розвитку послуг показує, що щорічно обсяг телефонного трафіку в межах України зменшується, міжнародний вихідний телефонний трафік знизився до 80%, обсяг послуг телефонного зв'язку та проводового мовлення і відповідно доходи від нього мають стійку тенденцію до зменшення.

Отже, для того, щоб забезпечити приріст тарифних доходів підприємства необхідно збільшити обсяг послуг зв'язку, що на сучасному етапі є основним завданням дирекції. А це можливо за рахунок:

1). освоєння нових послуг Internet та Frame Relay;

2). відновлення зруйнованих мереж радіофікації;

3). заміну повітряних з'єднувальних ліній до сільських ATC на кабельні;

4). впровадження автоматизованої системи управління фінансово-господарської діяльності;

5). продовження модернізації таксофонної мережі шляхом впровадження карткових універсальних таксофонів;

6). модернізувати системи живлення;

7). підвищити надійність та живучість мереж;

8). поточний та капітальний ремонт ліній зв'язку.


2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

Рівненською дирекцією ВАТ "Укртелеком" до бюджету щорічно сплачується велика сума податків, що складає 38% від доходів і ця сума щорічно зростає (див. таблиця 2.2.).

Таблиця 2.2.

Економічні показники діяльності РД ВАТ "Укртелеком'

№ п/п Назва показників Од. вим. 2000 р. факт 2001 р. факт 2002 р. план
1. Обсяг послуг зв'язку у т.ч.:
населенню
тис.грн.
тис.грн.
49861,4
29760,4
59623,2
35258,7
60518
35211
2. Прибуток операційної діяльності тис.грн. 10771 11171 12192
3. Кількість основних теле­фонів - на 100 чол. населення од.
од.
162101
15,3
165540
15,6
170700
16,1
4. Відрахування до бюджету тис.грн. 10374,3 17533 18800
5. Дебіторська заборгованість у т.ч.:
від населення
відшкодування пільг
бюджетні установи
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
11671,5
5046,5
2304,7
2099,8
11575,6
4670,8
3032,1
2172,8
12569
5277
5205
2083

За підсумками 2001 року дирекцією надано послуг на 59,6 млн.грн.. забезпечено приріст доходів порівняно з попереднім роком - понад 9,7 млн.грн. при темпах зростання 119,5 %. Падіння доходів у валютному еквіваленті, яке мало місце у 1998 -- перше півріччя 2000 року, вдалося призупинити лише у другому півріччі 2000 року, а у 2001 році доходи зросли до 11,1 млн.дол. США (див. рис.2.1)

Рис. 2.1. Доходи від наданих дирекцією послуг

Тільки в третьому кварталі вдалося зупинити зниження обсягів по тарифних доходах.

Як видно з таблиці 2.2. дирекція постійно нарощує обсяги платежів до бюджету. Протягом 2001 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 17,5 млн.грн. проти 12,2 млн.грн. у 2000 році (див. рис.2.2.).

Рис.2.2. Платежі дирекції до бюджетів усіх рівнів

У 2001 році вперше вдалося знизити абсолютний обсяг дебіторської заборгованості (див. рис.2.3.). Проте зменшення не відбулося по бюджетних установах, а по відшкодуваннях пільговим категоріям громадян дебіторська зросла на 727,4 тис.грн.

Рис.2.3. Дебіторська заборгованість за послуги зв'язку (тис.грн.)

З бюджету не повернуті кошти за встановлення телефонів пільговим категоріям громадян, тобто дебіторська заборгованість за надані послуги щомісячно зростає від категорії споживачів, які користуються пільгами і складає 24,5%.

Високий рівень дебіторської заборгованості призводить до недостатності обігових коштів, зниження витрат на експлуатацію, недостачу коштів на інвестиційну програму та ін.

Таким чином, щоб вирішити дані питання необхідно:

1. Передбачити у бюджеті на 2003 рік кошти для погашення заборгованості по відшкодуванню пільг за надання послуг електрозв'язку у попередні роки та на фінансування видатків 2003 року;

2. Проводити відключення телефону боржникам, котрі не повернули борг більше трьох місяців згідно ЗУ "Про зв'язок".


2.3. Низька платоспроможність населення

Для розробки плану інвестицій щодо розвитку місцевих мереж на підприємстві відділом вивчення ринку проводиться дослідження споживчого попиту населення на встановлення телефонів.

Досягнення підприємства у плануванні, внутріорганізаційному управлінні і контролі досягли високого рівня. Але вихід товару на ринок лишався гострою невирішеною проблемою.

Основна мета дослідження полягає у визначенні потенційної кількості бажаючих встановити телефон у міських населених пунктах та з'ясуванні платоспроможного попиту на встановлення телефонів.

Проте виходячи із результатів проведення дослідження попиту споживачів на встановлення телефонів у Рівненській області видно, що: 1. Низька платоспроможність населення склалась в:

- Демидівському районі (смт) - 49,9% в змозі заплатити по тарифу, 50,1% не в змозі заплатити за тарифами, 85,9% - не згідні на встановлення телефонів за договірними цінами;

- у м. Острог - 48% в змозі заплатити за телефон по тарифу, 52% не в змозі заплатити по тарифу, 58% респондентів не згідні на встановлення телефонів за договірними цінами;

- у смт. Володимирець - 46% не в змозі заплатити по тарифу, 100% респондентів відмовляються встановлювати телефон за договірними цінами.

Отже, із загальної кількості респондентів не згідні на встановлення телефонів за договірними цінами 74%.

Соціально-демографічний вимір рівня попиту населення на встановлення телефонів міст та смт. Рівненської області свідчить, що чоловіки мають більше можливостей заплатити за позачергове встановлення телефонів на договірних засадах (59,7%), але платоспроможність жінок виявляється декілька вище (47%), які згідні заплатити більше ніж 600 грн., тоді, як чоловіків, які згідні на такі умови - 34%.

Таким чином, в містах та селищах міського типу Рівненської області склався досить високий рівень задоволення попиту населення у становлення телефонів 65,9%, із опитаних респондентів 90% потребують телефонів, 73% з них згідні заплатити за встановлення телефонів за тарифами. Але, враховуючи, загальну низьку платоспроможність населення Рівненської області, за договірними тарифами згідні встановити телефони лише 26% респондентів, що є негативним для діяльності РД ВАТ "Укртелеком".

Для покращення такої ситуації необхідно:

1). визначити кількість бажаючих встановити телефон та ціну, яку вони готові за це заплатити;

2). провести сегментацію всіх бажаючих встановити телефон за рівнем платоспроможності;

3). з'ясувати умови, за яких споживачі готові платити за установку телефону більше ніж по тарифу.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.