Зміст

Вступ

Розділ І. Загальний аналіз РД ВАТ "Укртелеком"

1.1. Коротка характеристика об'єкту дослідження

1.2. Основні техніко-економічні показники підприємства

1.3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

1.4. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства

1.5. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

1.7. Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання

1.8. Аналіз продуктивності праці

1.9. Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання

Розділ ІІ. Визначення проблем РД "ВАТ" Укртелеком"

2.1. Проблема розширення рентабельних послуг

2.2. Високий рівень дебіторської заборгованості

2.3. Низька платоспроможність населення

Розділ ІІІ. Альтернативні варіанти дій РД Ват "Укртелеком" щодо вирішення проблем

3.1. Розміщення реклами в засобах масової інформації

3.2. Удосконалення мереж та якості надання послуг зв'язку

3.3. Впровадження додаткових видів обслуговування

Висновки

Список використаної літератури

1.6. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки

Важливим кроком є визначення рівня ризику, в умовах якого функціонує підприємство.

В закордонній практиці для оцінки ризику банкрутства підприємств в рамках експрес-аналізу фінансового стану підприємств широко використовують модель відомого західного економіста E.Альтмана, яка була розроблена їм в 1968 році. Видатний Z-розрахунок Альтмана являє собою п'ятифакторну модель, розраховану за даними про банкрутство 33 американських компаній в 60-х роках.

Це алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників, що діагностують його кризовий фінансовий стан. На основі досліджень підприємств-банкрутів Е.Альтман визначив коефіцієнти значимості окремих факторів в інтегральній оцінці ймовірності банкрутства. Модель Альтмана має наступний вигляд:

Z = 1,2 X1 +1,4- X2 +3,3- X3 +0,6- X4 +1,0- X5 ,

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

X1 - відношення оборотних активів до суми всіх активів підприємства;

X2 - рівень рентабельності власного капіталу;

X3 - рівень доходності активів;

Х4 - коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу;

X5 - коефіцієнт оборотності активів.

Рівень загрози банкрутства підприємства в моделі Альтмана оцінюється за наступною шкалою:

Значення показника "Z" Ймовірність банкрутства
До 1,8 1,81-2,70 2,71-2,99

3,00 і більше

Дуже висока Висока Можлива

Вкрай низька

Розрахуємо рівень загрози банкрутства для відкритого акціонерного товариства "Укртелеком":

2000 рік

Виходячи з розрахунку інтегрального показника рівня загрози банкрутства встановлено, що ймовірність банкрутства РД ВАТ "Укртелеком" в 2000 році вкрай низька.

2001 рік

Виходячи з розрахунку інтегрального показника рівня загрози банкрутства встановлено, що ймовірність банкрутства РД ВАТ "Укртелеком" в 2001 році вкрай низька. Відбулася позитивна тенденція, оскільки значення Z збільшилось, що в майбутньому може призвести до зменшення ймовірності банкрутства.

Не дивлячись на відносну простоту використання цієї моделі для оцінки загрози банкрутства, в наших економічних умовах вона не дозволяє отримати достатньо об'єктивний результат. Це пояснюється відмінностями в обліку окремих показників, впливом інфляції на їх формування, невідповідністю балансової та ринкової вартості окремих активів та іншими об'єктивними причинами, які визначають необхідність корегування коефіцієнтів значимості показників, приведених в моделі Альтмана, та обліку ряду інших показників оцінки кризового розвитку підприємства.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт з переддипломної практики Фінансовий аналіз РД ВАТ «Укртелеком»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.