ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

На закінчення зробимо ряд висновків, що узагальнюють викладений матеріал.

У розвитій ринковій економіці існує множина типів підприємств, але на жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Хоча економісти виділяють різноманітні шляхи підвищення ефективності фірми, я концентрую увагу саме на службі маркетингу, на тому як спеціалісти цього відділу допомагають підприємцю підвищити ефективність, а отже, і прибутковість фірми.

Насамперед, маркетологи займаються дослідницькою роботою: дослідженням ринку, споживачів, товару, конкурентів. Деякі директора підприємств недооцінюють і навіть ігнорують дослідження маркетингу, що згодом прямою уявою відбивається на фінансовому добробуті фірми. Хоча дослідження дороги, не можна зменшувати їхню роль, тому що в майбутньому вони принесуть тільки прибуток: підприємство, особливо молоде, відчує себе упевненої на новому ґрунті незасвоєного ринку. За допомогою досліджень можна вибрати найбільше оптимальний і прибутковий ринок, споживачів, засіб реклами і т.д., і в такий спосіб маркетингові дослідження підвищують прибутковість підприємства.

Маркетингова політика підприємства є логічним продовженням досліджень. Маркетинг супроводжує товар на всім шляху процесу створення, визначення ціни, стратегії збуту і просування.

Товарна політика маркетингу визначає оптимальні інструменти впливу на новий товар, життєвий цикл товару, пророкує старіння, що сприяє економії засобів і підвищенню ефективності.

Цінова політика допомагає визначити щиру ціну товару, виявити чинники, що впливають на зміну ціни, виробити стратегію зміни ціноутворення. Ця тактика не дає підприємцю прогадати у визначенні ціни, а також завищити її, що в обох випадках могло б призвести до банкрутства.

Стратегія збуту товару впливає на визначення оптимального каналу збуту, його ширину і протяжність, виборові посередника і постачальника, виборові методу збуту, можливість створення власної торгової мережі, що як не можна краще впливає на економію засобів, у ринкових умовах, коли навіть найменша помилка карається конкурентом.

Без тактики просування товару (реклама, ярмарки, директ-маркетинг, і ін.) не вижила б жодна фірма. Зараз, коли населення планети росте, збільшується кількість як продавців, так і покупців, виробнику і споживачу усе складніше стає відшукати один одного. Саме для полегшення цієї задачі служить тактика просування.

Я сподіваюся, що в даній роботі висвітлено достатню кількість питань, що дозволяють пізнати основи маркетингу і приходити до висновку, що маркетинг, підвищуючи ефективність і прибутковість, є невід'ємною частиною політики підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 321 с.

2.Анисимов Ю. П. Освоение новой продукции - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 187 с.

3.Афанасьєв М. Маркетинг: стратегія і практика фірми. - М: Финстатинформ, 1995. – 377с.

4.Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. з англ. під загальною ред. Каптурецкого Ю. Н. – СПб: Пітер, 1999., 400 с.

5.Аблатунец С. Оптимизация цен в маркетинговых исследованиях фирмы.//Маркетинг.- 2000. - №9. - с. 60-65.

6.Ассель Генрі. Маркетинг: принципи і стратегія: Підручник для вузів. – М.: ИНФРА-м, 1999. - 804 с.Акулич И.Л., Демченко Е.В. Основі маркетинга: Учебн. пособие. - Мн.: Выс. шк., 1998.

7.Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. с англ.: Навч. пос. - М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001.

8.Апопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине//Проблемы предпринимательства.—1999.—№6.—С.29-31.

9.Афанасьєв М. Маркетинг: стратегія і практика фірми. - М: Финстатинформ, 1995 р.

10.Белявский И. К. Спрос: анализ и управление - М.: Финансы и статистика, - 1997. - 160 с.

11. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход /Перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 854 с.

12. Бухало С. М. Организация планирования и управления деятельностью промышленного предприятия, К.: Высшая школа, 1989. - 472 с.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник—К.: КНЕУ,1998.—268с.

13.Зав'ялов П.С., Демидов В.Е. Формула успіху: маркетинг. - М., Міжнародні відношення, 1988 р.

14.Зав'ялов П.С., Демидов В.Е. Формула успіху: маркетинг. - М.: Міжнародні відношення, 1991.

15.Голубков Е.П. Маркетинг: стратегії, плани, структури. - М., «Видавництво «Справа» - 1995 р.

16.Голубков Е.П. Маркетинг. Словник. - М., Економіка - Справа, 1994 р.

17.Голубков Е.П. Какое прийняти рішення? Практикум господарювання. - М., Економіка, 1990 р.

18.Горфинкель В. Я. т ін. Економіка підприємств. М.:Банки і біржі, 1996 р.

19.Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002.
20.Дей Д. Стратегический маркетинг. - М.: ЕКСПО-Прес, 2002.

21.Козлов В.А. Реклама в системі маркетингу. -М: 1990 р.

22.Котлер Ф. Основы маркетингу. -М: Прогрес, 1990 р.

23.Котлер, Филип, Армстронг, Гари, Вонг. Основы маркетинга: Пер. с англ.—2-е европ. изд.—К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.- 1056 с.- Парал. тит. англ.

24.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.

25.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.

26.Лук'янець Т.І. Маркетигова політика комунікацій: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.

27.Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красиль-ников С.А. и др.; Под. ред. Романова А.Н.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

28.Родін В.Г. Основы маркетингу. -М: 1992 р.

29.Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.

30.Проблеми планування і керування. Досвід системних досліджень / Під ред.Голубкова Е.П. - М., Економіка, 1987 р.

31.Синяева И., Якоби А. Модель комплексной оценки рыночного потенциала торгово-посреднических структур // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. — 1998 .- №1. — С. 25-29.

32.Соловйов Б.А. Основы теорії і практики маркетингу. -М: МИНХ ім. Г.В. Плеханова, 1991 р.

33.Сучасний маркетинг., під. Ред. В.Е. Хруцкого - М., Фінанси і статистика - 1991 р.

34.Хруцкий В.Е. і ін. Сучасний маркетинг. - М: Фінанси і статистика, 1991 р.

35.Шмален Г. Основы і проблеми економіки підприємства. - М: Фінанси і Статистика, 1996 р.

36.Підписка часописів і газет «Капітал», «Бізнес», «Комерсант DAILY» і інші. 2000-2006 р.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 92

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення збутової політики (на прикладі ТзОВ УкрДекор)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.