ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Метою дипломної роботи є засвоєння теоретичних основ та застосування їх на практиці щодо удосконалення управління виробничою стратегією та власними фінансовими ресурсами підприємства, познайомитись із системою показників ефективності збуту.

Економічна будова будь-якої держави може базувати на двох організаційних засадах: на суб’єктивній волі керуючого органу або на об’єктивних економічних засадах. В першому випадку мова йде про планово-директивну економіку, яка базується на розподілі ресурсів та одержаних за їх допомогою доходів. В другому випадку мається на увазі ринкова економіка.

Ринкова економіка – це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, в основі ринкових відносин лежать відносини між суб’єктами ринкової економіки.

Тобто, відносини між покупцями та продавцями по задоволенню їх інтересів. Продавець намагається продати свою пропозицію, свій товар. Покупець намагається реалізувати свій попит, купити потрібну йому продукцію.

За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін, покращувати збутову політику підприємства, тому тема дипломної роботи є досить актуальною. Дана тема не досить висвітлена у спеціальній літературі, де значна увага була б виділена питання вибору стратегії збутової політики, вдосконаленню організаційних структур управління збутової політики підприємств, які займаються зовнішньоекономічної діяльності.

Об’єкт дослідження є ТзОВ „УкрДекор”, яке в основму спеціалізується на виробництві та продажу будівельної продукції.

В умовах ринкової економіки дуже важливо знати економічну сутність та зміст її категорій, особливо таких, як продукція (роботи, послуги), товар, ринок, попит, пропозиція.

В основі функціонування ринкової економіки лежать слідуючи принципи:

рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами;

рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції;

використання юридичних законів для економічного регулювання;

економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин;

наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.

Предмет дослідження роботи полягає у визначенні ефективного та якісного планування діяльності, а саме збутової політики, для успішної діяльності фірми в умовах ринкових відносин.

Підприємство розробляє стратегію своєї поведінки на ринку, вивчає конкурентів, виявляє свій потенціал, визначає вплив внутрішнього та зовнішнього середовища.

Збутова політика – це одна з функцій управління, що подає собою процес вибору цілей організації та шляхів її досягнення. Збутова політика забезпечує основу для управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю орієнтовані на вироблення стратегічних планів.

Динамічний процес збутової політики є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції, не використовуючи виробничої стратегії. Проектуючи усе вище написане на реалії обстановки в нашій країні, можна відзначити, що збутова політика стає все більш актуальною для українських підприємств, що вступаючи в жорстку конкуренцію як між собою так із іноземними корпораціями.

Отже, збутова політика стає одним із найважливіших концепцій управління організаціями. Вона використовується для підвищення ефективності існуючої у фірмах управлінської системи, дозволяє складати реальніші і плани виробництва й реалізації, швидше реагувати на зміни, які відбуваються на ринках, й головне, створює істотні переваги в конкурентній боротьбі.

Звідси випливають завдання роботи:

Розкрити зміст поняття збутової політики;

Дослідити суть ефективності використання оборотних коштів підприємства;

Дослідження системи показників ефективності збутової політики, використання оборотних коштів, показників платоспроможності, показників ліквідності, показників прибутковості.

Для виконання поставленої мети та досягнення намічених завдань необхідно здійснити ряд етапів. Матеріал дипломної роботи викладено у трьох розділах. 

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 92

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення збутової політики (на прикладі ТзОВ УкрДекор)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.