Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень

Крім роботи на регулярних міських, приміських і міжміських маршрутах, з метою збільшення реалізації послуг пропонується ввести новий вид послуг на підприємстві - надання автомобілів по замовленню. З цією метою пропонується проведення рекламної кампанії.

Головна ціль реклами — формування попиту на послуги, що пропонує підприємство і стимулювання їх збуту.

Основне завдання рекламної діяльності — популяризація автомобільних послуг на замовлення.

Цільовою аудиторією даної реклами послуг повинні стати: підприємства, установи, організації і населення міста[36 ст.13].

Підприємство виділятиме автобуси і легкові автомобілі для виконання разових замовлень установ для обслуговування учасників нарад, конференцій, спортивних змагань, для виконання замовлень населення з обслуговування весілля, вивозу дітей в оздоровчі табори та табори відпочинку, а також здійснюватиме туристично - екскурсійні перевезення.

Виходячи із своїх фінансових можливостей, підприємство плані\ує декламувати свої послуги в салонах автобусів, а також на автобусних ^пинках.

Реклама у пресі характеризується порівняно низькою вартістю, оперативністю і хорошим охопленням мічцевої аудиторії, тому підприємство буде здійснювати рекламу у місцевих газетах.

Пропонується виділити на проведення рекламної кампанії 860 грн.

Плата за сертифікат відповідності на послуги по виконанню разових замовлень на автомобільному транспорті становить 350 грн.

Розрахуємо доход, який отримає підприємство в результаті введення нового виду послуг - виконання разових замовлень на прикладі автобуса марки ЛАЗ-695.

Вільні тарифи на виконання разових замовлень побудовані таким чином, що ними передбачається відшкодування АТП витрат на утримання автомобілів, 2 % відрахувань на будівництво доріг і отримання прибутку.

1)До тарифів замовник додатково повинен сплатити витрати по відрядженнях і зарплату водія.

2)Встановлюється додаткова плата за кожний кілометр пробігу понад 15 км.

3)Призамовленніавтобуса длятерміновихперевезеньвдень замовлення до тарифів застосовується надбавка в розмірі 40 %.

4)Розмір тарифів на протязі року можна змінювати в залежності від величини витрат і рівня рентабельності.

При замовленні автобуса ЛАЗ - 695 1 раз в тиждень і 8 годинах роботи в день підприємство отримає:8,82 * 8 - 70,56 грн.

Заробітна плата водія:3,17* 8-25,36 грн.

Всього:70,56 + 25,36 = 95,92 грн.

За рік підприємство отримає в середньому:

95,92 * 52 = 4987,84 грн.

Віднявшивитратина рекламу іплату за сертифікат підприємство отримає:

4987,84 - 860 - 350 - 3777,84 грн.


3.5. Оптимізація поточних витрат

Для того, щоб почуватися впевнено в умовах ринкової конкуренції та забезпечувати фірмі підприємницький успіх, необхідно скорочувати передусім поточні витрати на виробництво продукції (надання послуг).

Світовий досвід показує, що найкращих результатів можна досягти не за найбільшої мінімізації витрат, а за їхньої оптимізації[9 ст.53].

Оптимальними треба вважати такі витрати на виробництво і реалізацію продукції (послуг), які забезпечують підприємству отримання максималь можливого прибутку.

Для того, щоб кількісно охарактеризувати стан справ на підприємстві стосовно оптимізації поточних витрат, впровадимо спеціальний показник -коефіцієнт оптимальності фактичних витрат (Копт), розрахований за формулою:

Копт = Вмін / Вфакт.

де Вмін - мінімально можлива величина витрат по галузі;

Вфакт-фактичнавеличинапоточнихвитратнаконкретному підприємстві.

Мінімальні витрати та розрахункові коефіцієнти оптимальності фактичних поточних витрат на перевезення маршрутними автобусами наведені у табл. 3.5.1

Таблиця 3.5.1

Мінімальні та фактичні витрати та коефіцієнти оптимальності фактичних витрат на перевезення пасажирів маршрутними автобусами у 2003 році (на 1000 пас.-км)

№ з/п Статті витрат Поточні витрати , грн. Коефіцієнт оптимальності
Фактичні витрати підприємства Мінімальні витрати галузі
1 Заробітна плата 18,03 18,03 1
2 Відрахування на соціальне страхування 5,21 5,21 1
3 Пальне 15,06 13,41 0,89
4 Автомобільні шини 4,42 3,57 0,81
5 Ремонт і технічне обслуговування автомобілів 7,02 5,97 0,85
6 Мастильні та інші експлуатаційні матеріали 1,95 1,38 0,71
7 Амортизація автотранспорту 7,09 6,14 0,87
8 Загально - господарські витрати 25,68 21,09 0,82
9 Всього 84,46 74,80 -

Найвище значення Копт дорівнює одиниці. За такого значення коефіцієнта фактичні витрати є мінімально можливими, тобто оптимальними для підприємства.Дані таблиці свідчать про те, що на підприємстві величина фактичних поточних витрат вища за мінімально — можливу величину витрат на підприємстві. Це свідчить про те, що витрати на даному підприємстві є неоптимальними. Досягти зниження поточних витрат ВАТ «АТП-15607» можна за рахунок:

- зниженнявитратнапальне(переобладнанняавтобусівновими економічними двигунами, які працюють на стиснутому газу) ; -зниження витрат на автомобільні шини;

- зниження витрат на ремонти і технічне обслуговування автомобілів (розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки);

-зниження амортизаційних відрахувань;

зниження загально - господарських витрат (за рахунок мінімізації адміністративних витрат).

Річна економія поточних витрат за рахунок їх оптимізації становить:

E=84,46 - 74,80 = 9,66 грн. на 1000 пас.- км.

Вплив запропонованих заходів на результати діяльності підприємства наведено у табл. 3.5.1

Таблиця 3.5.1

Зведена таблиця заходів та їх вплив на результати діяльності

підприємства

№ з/п Назва заходів Економія трудовитрат Ріст продуктив­ності праці, % Сума річної економії затрат, грн. Сума очікуваного прибутку, тис. грн.
1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва - - 1765,6 -
2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки. 178 0,5 9600 -
3 Впровадження додаткового міського маршруту - - - 6268,01
4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень - - - 3777,84
5 Оптимізація поточних витрат на 1000 пас-км. - - 9,66 -
Всього 178 0,5 - 10045,85


Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.