Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ , ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва

Одним із основних напрямків розвитку автотранспорту являється розширення використання роботи автобусів на стиснутому газі. Перевага газових двигунів автобуса у порівнянні з іншими полягає у менших витратах. Автобуси ВАТ "Рівненське АТП-15607" переобладнанні на роботу на стиснутому газі. Але з метою ресурсозбереження на підприємстві пропонується здійснити переобладнання застарілих двигунів, які використовуються у ВАТ на нові більш економічні двигуни закордонного виробництва.

Із впровадженням цього заходу на АТП-15607 можна досягти зниження матеріальних витрат за статтею "Пальне", що є резервом збільшення прибутку. Розрахунок цього резерву наведено нижче:

Норма витрачання газу двигунами, які використовуються на АТП-15607 на 100 км. пробігу становлять 48 м3, надбавка по місту становить 10% -4,8 м3 . Загальна норма витрат газу становить 52,8 м3.

Норма витрачання газу двигунами, які планується обладнати на АТП-15607 на 100 км. пробігу становлять 34 м3, надбавка по місту становить 10% -3,4 м3 . Відповідно загальна норма витрат газу становить 37,4 м3.

Середньорічний пробіг автобуса становить 80000 км. Річні витрати газу автобусами АТП становлять: (52,8 * 80000) / 100 = 42240 м3.

Після обладнання автобусів новими двигунами річні витрати газу будуть становити: (37,4 * 80000) / 100 = 29920 м3.

Вартість 1 м . стиснутого газу становить 0,955 грн. Отже, вартість газу використаного автобусом за рік буде становити: двигунами, які використовуються на АТП - 15607:

42240 * 0,955 - 40339,2 грн. двигунами, які планується обладнати на АТП - 15607:29920*0,955=28573,6 грн. Розрахунок суми резерву викладемо у табл 3.1.1

Таблиця 3.1.1

Розрахунок суми резерву зниження витрат на пальне після впровадження заходу

Витрати на купівлю нового більш економічного двигуна закордонного виробництва для автобуса ЛАЗ — 695 становить 10000 грн.Отже, підприємство отримає економію за статтею " Пальне" в розмірі:

11765,6 - 10000 = 1765,6 грн.


3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки

Необхідність стимулювання дбайливого ставлення до техніки та економії паливно-мастильних матеріалів продиктована тим, що їх вартість у собівартості утримання машино-змін займає значну частину. При високих цінах на запасні частини та паливно-мастильні матеріали такий вид стимулювання спрямований на економію матеріальних і трудових витрат. Крім того, досягається соціальний ефект, який полягає у формуванні в робітника почуття своєї відповідальності за підтримання машини чи механізму в робочому стані, а також учить бути ощадними[34 ст.25].

Зміст даного виду стимулювання полягає у тому, що за продовження терміну служби деталей та агрегатів виплачується премія. Умови стимулювання за конкретні показники в роботі наведені в табл. 3.2

Відсутність положення про вид стимулювання та механізм його дії спричиняє втрати матеріальних та трудових ресурсів, неякісне виконання поставлених виробничих завдань та ін.

Таблиця 3.2..

Розмір стимулювання дбайливого ставлення до техніки

Показники Розмір премії,%
1. Продовження строку безремонтної служби механізмів
А) на строк до 1 міс. 1 5 % від вартості запчастин
Б) на строк від 1 до 2 міс. 1 5 % від вартості запчастин
В) на строк від 2 до 3 міс. 20 % від вартості запчастин
2. Економія паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, допоміжного інвентаря 20 % від суми економії
3. Робота на механізмах понад нормативний строк служби із дотриманням нормативної кількості ремонтів
А) до 6 місяців 1 5 % від тарифної ставки
Б) 6-12 місяців 20 % від тарифної ставки
В) понад 12 місяців 25 % від тарифної ставки

Економія щодо собівартості за п. 1 даного положення може становити в середньому 4,3 тис. грн., економія трудовитрат — 107 люд.-днів; за п.2 - 3,4 тис.грн.; п.З - 1,9 тис.грн. та 71 люд.-днів.

У сумарному виразі це становить по економії собівартості:

Е = 4,3 + 3,4 + 1,9 = 9,6 тис.грн. Економія трудовитрат:

Е= 107 + 71 = 178 люд.-днів

Умовне вивільнення робітників:

Ув =178/254-= 0,7 особи;

Зростання продуктивності праці:

(0,7/147-0,7) * ЮО = 0,5%


3.3 Впровадження додаткового міського маршруту

Проаналізувавши доходи і витрати на автомобільних перевезеннях маршрутними автобусами по різних видах автобусних сполучень, можна зробити висновок, що прибуткове працюють міські маршрути, тому пропонується скоротити кількість рейсів на приміських і міжміських маршрутах з метою покращення діяльності підприємства. Залучити автобуси до цього маршрута планується також за рахунок зменшення простоїв автобусів у ремонті. При цьому планується змінити маршрутну сітку міських автобусних перевезень підприємства за рахунок введення нових маршрутів в межах міста з метою раціоналізації розподілу транспорту по маршрутах.

Зокрема, передбачається введення маршруту Залізничний вокзал -Автовокзал.

Розрахуємо суму прибутку, яку підприємство отримає в результаті введення цього маршруту за наступними даними:

Чотири автобуси ЛАЗ - 695 будуть працювати на міському маршруті протяжність якого становить 10,8 км. Кількість місць в кожному автобусі—32.

За 16 годин роботи по розкладу здійснюється 13 оборотних рейсів.

Пробіг по маршруту за зміну становить 280,8 км. Коефіцієнт використання місткості - 0,65 (за паспортними даними).

Середня довжина поїздки пасажира на маршруті розраховується діленням виконаних пасажиро - кілометрів на кількість перевезених пасажирів.Величинавиконанихпасажиро-кілометрівзазміну становить 5840,64 пас.-км. (32*0,65*280,8):

5840,64 : 1390 = 4,2км.

Отже, середня довжина поїздки пасажира становить 4,2 км. Коефіцієнтзмінностіпасажиріввизначаєтьсяділеннямдовжини маршруту на середню довжину поїздки пасажира на даному маршруті:

Кзм =10.8/4.2 = 2.57

Отже, коефіцієнт змінності пасажирів лорівнює 2,57. Тариф за перевезення одного пасажира з врахуванням поправочного коефіцієнта на проїзд пасажирів, що мають пільгові права, складає:

35 * 0,85 - 29,8 коп. Виручка за зміну розраховується наступним чином:

Д = д * Км * р * Кзм * т , Де: d- кількість місць в автобусі:

Км - коефіцієнт використання місткості: р - кількість оборотних рейсів: Кзм - коефіцієнт змінності пасажирів: т - тариф.

Виходячизвищенаведенихданих,доходвідперевезенняодним автобусом за зміну становить:

Д = 32 * 0,65 * 13 * 2,57 * 0,0298 = 207,09 грн.

Доходнамаршрутіза змінувідперевезеннячотирма автобусами становить 828,36 грн.

Річний доход на маршруті складає: 302351,40 грн.

Собівартістьодиницітранспортноїроботи(1 пас.-км.)становить 3,4 коп.

Обсягперевезеньна маршрутіза рік(пасажирооборот)становить 8527334,40 пас.-км. (5840,64 * 365 * 4);

Витрати на перевезення складають:

0,034 * 8527334,40 = 289929,36 грн.

Відрахування від суми доходів за перевезення на будівництво і реконструкцію доріг становлять:

302351,40 * 0,02 - 6047,03 грн.

Платазасертифікатвідповідностінапослугиавтомобільного транспорту на маршруті (видається Рівненським обласним управлінням по координації і контролю роботи автомобільного транспорту) становить 107 грн.

Сума прибутку становить:

302351,40-289929,36-6047,03-107-6268,01 грн.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.