Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Ефективність як економічна категорія
1.2. Критерії і система показників ефективності
1.3. Чинники зростання ефективності
1.3.1. Характеристика і склад внутрівиробничих втрат на підприємстві
1.3.2. Діагностика резервів підвищення рівня фондовіддачі
1.3.3. Послідовність аналізу резервів підвищення продуктивності праці і засобів на його оплату
1.3.4. Діагностика резервів зниження собівартості продукції (послуг)
1.3.5. Аналіз резервів підвищення прибутку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „РІВНЕНСЬКЕ АТП-15607”
2.1.Особливості діяльності автотранспортного підприємства
2.2. Характеристика об’єкту дослідження
2.3. Завдання та особливості проведення аналізу автотранспортного підприємства
2.4. Загальний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
2.5. Аналіз витрат на оплату праці
2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.
2.7. Аналіз доходності автотранспортного підприємства
2.8. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.9. Аналіз рентабельності ВАТ „Рівненське АТП-15607”
2.10 Стан охорони праці і навколишнього середовища на ВАТ „Рівненське АТП-15607”
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Заміна двигунів, які використовуються на автобусах ЛАЗ-695 на нові, економічніші двигуни іноземного виробництва
3.2 Розроблення положення про стимулювання дбайливого ставлення до техніки
3.3 Впровадження додаткового міського маршруту
3.4 Надання автомобілів для виконання разових замовлень
3.5. Оптимізація поточних витрат
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.6. Структурно-динамічний аналіз витрат автотранспортного підприємства.

Проведемо загальний аналіз витрат по елементам за період 2001-2005 рр. (табл.2.6.1).

Як видно з таблиці 2.6.1 в операційних витратах ВАТ "Рівненське АТП-15607" переважають матеріальні витрати та витрати на оплату праці, які в сумі перевищують 60 % операційних витрат.

Протягом досліджуваного періоду матеріальні затрати зростали у 2002р. на 35,9 %, у 2003 р. на 15,2 5, у 2004 р. вони знизилися на 29,3 %, а в 2005 р. вони знову зросли на 141,7 %. Витрати на оплату праці також значно зросли у 2002 р. на 19,0 %. У 2003 р. на 31,9 %, у 2004 р. на 6,67 %, а в 2005р. на 35,4 %.

Відрахування на соціальні заходи у 2005 р. порівняно з 2001 р. зросли на 167,7%.

Структурно-динамічний аналіз по статтям витрат наведено в табл. 2.6.2

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що у статтях витрат в період з 2002р. по 2005 р. переважає собівартість реалізованих послуг, доля якої у витратах складає більше 75 %. Собівартість реалізованих послуг у 2005 р. значно зросла і досягла найвищого показника за весь досліджуваний період. Порівняно з 2002 р. вона зросла на 116,4 %, а з 2004 р. на 75,6 %.

Факторний аналіз питомих витрат ВАТ "Рівненське АТП-15607" наведений у табл.2.6.3

Питомі витрати розраховуються за формулою:


Таблиця 2.6.1

Структурно-динамічний аналіз по елементам витрат ,(тис. грн.)

Таблиця 2.6.2

Структурно динамічний аналіз по статтям витрат, (тис, грн.)

Таблиця 2.6.3

Факторний аналіз питомих витрат,(тис, грн.)

Визначаємо зміни показників: АМ - 819,5 - 339,0 = 480,5 грн.; АОП - 482,8 - 356,7 - 126,1 грн.; АСЗ = 195,4 - 128,1 = 67,3 грн.; ДА= 132,4-133,4=1 грн.; АІ = 272,1 - 162,4 - 109,7 грн. ; Ар = 1407,5 - 1116,4 - 291,1 грн. АПВ= 1,3515 - 1,0029 = 0,3486

Перевірка:

0,4304 + 0,1129 + 0,0603 - 0,0009 + 0,0983 - 0,3524 = 0,3486 ; 0,3486 = 0,3486 .

На збільшення питомих витрат на 0,3486 грн. вплинули наступні зміни:

-ріст матеріальних витрат на 480,5 тис.грн., призвав до росту питомих витрат на 0,4304 .грн.

-ріст витрат на оплату праці на 126,1 тис. грн., призвів до росту питомих витрат на 0,1129 грн.

-ріст витрат на соціальні заходи на 67,3 тис грн., призвів до росту питомих витрат на 0,0603 грн.

-зменшення амортизаційних відрахувань на 1,0 тис. грн., призвело до зменшення питомих витрат на 0,0009 грн.

-збільшення інших витрат на 109,7 тис.грн., призвело до збільшення питомих витрат на 0,0983 грн.

-ріст обсягу виробництва на 291,1 тис. грн., призвів до зменшення

-питомих витрат на 0,3524 грн.


2.7.Аналіз доходності автотранспортного підприємства

Аналіз доходності підприємства, наведений у табл.2.7.1

Матеріал таблиці показує, що за звітний виручка від реалізації послуг зросла порівняно з 2001 р. на 79,64 %, а з 2004 р. на 29,23 %.

Собівартість наданих послуг у 2005 р. порівняно з 2001 р. зросла на 112,7 %, а з 2004 р. на 75,6 %. Валовий прибуток ВАТ "Рівненське АТП-15607" отримало у 2001-2004 рр., 2005 р. підприємство працювало з валовим збитком 222,8 тис.грн.

Прибуток від операційної діяльності товариство отримало у 2001 р. та 2004 р. в розмірі 45,4 і 60,4 тис.грн. відповідно. У 2001 р. та 2004 р. підприємство сплатило відповідно 16,7 та 15,5 тис.грн. податку на прибуток і отримало чистого прибутку в 2001 р. — 28,7 тис.грн., а в 2004 р. - 44,9 тис. Грн.

Більш детальний аналіз показників доходності підприємства проведемо у наступних пунктах роботи.

Таблиця 2.7.1

Аналіз доходності підприємства (тис. грн.)

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Безкоштовна робота

Закрити

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства на прикладі Відкритого акціонерного товариства Рівненське автотранспортне підприємство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.