Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 88

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ.. 4

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.. 15

2.1 Необхідність, суть і значення зовнішньоекономічної діяльності 15

2.2 Напрями зовнішньоекономічної діяльності 19

2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 21

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ОБГРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 25

3.1 Функціональна роль бізнес-плану підприємства. 25

3.2 Обґрунтування обсягів господарської діяльності. 26

3.3 Визначення потреб в необоротних активах підприємства та витрат пов’язаних з їх використанням. 31

3.4 Розрахунок потреби підприємства в сировині, матеріалах, роботах і послугах і обґрунтування рівня запасів оборотних активів. 47

3.5 Розрахунок потреби в персоналі та витрати в його використанні. 50

3.6 Формування виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут. 57

3.7. Розрахунок доходу і фінансового результату від діяльності підприємств. 60

РОЗДІЛ 4. СИСИТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 68

ВИСНОВКИ.. 72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.. 74

ДОДАТКИ.. 79 

ВСТУП

Темою курсової роботи є «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, оскільки від зарубіжних ринків, тобто політики підприємства стосовно пошуку нових ринків та виходу на міжнародні ринки збуту залежить конкурентоспроможність підприємства. Наявність дискусійних питань по до даного питання свідчить про чималий інтерес до обраної проблематики та необхідність більш детального дослідження.

Огляд літературних джерел показав, що дослідженням собівартості продукції підприємства займалися такі провідні вчені й теоретики як К.С. Солонінко, Ф.Ф. Бутинець, Ю.С. Цал-Цалко, Б.І.Холод, Л.І. Шваб, А.В.Шегда та інші.

Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, форм ЗЕД і оцінці ефективності ЗЕД.

Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень з зовнішньоекономічної діяльності, розробка бізнес-плану, формування собівартості та дослідження системи показників оцінки діяльності підприємства.

Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків.

Закрити

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, на прикладі ТзОВ ПОЛ-ЕКСІМ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.