План

Вступ

Розділ 1

1.1. Фізічні властивості

1.2. Питна вода

1.3. Роль води в природі та житті людини

Розділ 2

2.1. Шкідлива дія вод

2.2. Забруднення

2.3. Очищення в Україні

2.4. Очищення природної води для водопостачання

Розділ 3

3.1. Екологічний стан водойм України

3.2. Забруднення поверхневих вод

Висновок

Додатки

Значно нижчий рівень забруднення по всіх інгредієнтах забруднення спостерігається у верхній частині р., 20,5 км вище м. Рівне. В останні роки середньорічні забруднення азотом нітритним, азотом нітратним, азотом амонійним, нафтопродуктами та синтетичними поверхнево-активними речовинами (СПАР) не перевищували ГДК, вміст кисню становив 9,0-11,0 мг/дм3. Сереньорічний вміст хрому шестивалентного знизився від 0,012 мг/дм31992 р. до 0,003 мг/дм32001 р.; вміст сполук міді – від 0,015 мг/дм3до природного фону в 1992 р. до 0,005 мг/дм3до природного фону 2001 р. Однак в окремі місяці спостерігається перевищення ГДК по БСК5та вмісту сполук цинку.

Аналогічна тенденція до зниження рівня забруднення спостерігається і в пунктах спостереження р.Горинь.

Помірний рівень забруднення річки спостерігався в пункті 8,0 км вище смт.Оржів. В останні 3-4 роки середньорічний вміст основних компонентів забруднення не перевищував ГДК та спостерігався високий вміст розчиненого у воді кисню, однак в окремі місяці зафіксовані перевищення ГДК по вмісту шестивалентного хрому, азоту нітритного, БСК5та азоту амонійного.

Більш забрудненою є р.Горинь в пунктах спостереження в межах смт.Оржів, нижче скиду стічних вод ВАТ “Рівнеазот” та нижче скиду стічних вод ВАТ “ОДЕК Україна”.

Вміст розчиненого у воді кисню спостерігався в межах 11,0-5,4 мг/дм3, забруднення азотом нітратним та синтетичними поверхнево-активними речовинами в середньому не перевищувало ГДК.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 30.03.98 р. “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”, Закону України “Про меліорацію земель” в частині ведення моніторингу осушуваних земель та керуючись відомчими нормативними документами ВБН 33-5.5-01-97 і ВНД 33-5.5-04-98, Рівненський облводгосп виконуєроботи з ведення моніторингу осушуваних земель Рівненської області та здійснює моніторинг довкілля в частині контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками.

Програма Державного моніторингу довкілля в частині контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками на 2001 р. по Рівненській області затверджена наказом Держводгоспу №16 від 22.02.1999 р., погоджена з Дніпровським БУВР від 26.02.01 р. за № АС/6-221.

Згідно програми радіологічного і гідрохімічного контролю якості водних ресурсів басейну р.Дніпро були виконані радіологічні і гідрохімічні аналізи проб води в наступних пунктах спостережень:

р. Стир (притока Прип’яті)

- 48 км - смт.Зарічне (кордон з республікою Білорусь) - щоквартально;

- 152 км - с.Сопачів - щомісячно;

- 152 км - промислові стічні води РАЕС - щомісячно;

- 152 км - зливові стічні води РАЕС - щомісячно;

- 183 км - м.Кузнецовськ (5 км вище міста)- за показниками щоквартально і щомісячно;

р. Горинь (притока р.Прип’ять)

- 67 км- с.Висоцьк (кордон з республікою Білорусь) - щоквартально;

- 480 км- с.Вельбівне(зона впливу ХАЕС)- щомісячно;

- річка Гнилий Ріг (притока р.Горинь) - 6 км - ставок охолоджувач ХАЕС;

-491 км – смт.Нетішин(зона впливу ХАЕС)– щомісячно;

р.Вілія (притока р.Горинь)

-1 км - м.Острог (зона впливу ХАЕС) - щоквартально;

р.Прип’ять

- 420 км – с.Сенчиці (кордон з республікою Білорусь) - щоквартально.

За результатами гідрохімічних аналізів у 2001 р. відмічено загальні перевищення вмісту нітритів нижче водоскиду РАЕС (с. Сопачів) за місяцями:

квітень - 0,322 мг/дм3;

травень - 0,200 мг/дм3;

червень -0,423 мг/дм3;

липень – 1,107 мг/дм3;

серпень - 0,625 мг/дм3;

вересень - 0,307мг/дм3;

грудень - 0,225 мг/дм3.

У вересні відмічено перевищення вмісту сольового амонію (2,64 мг/дмЗ) нижче водоскиду РАЕС (с. Сопачів).

Показник рН не перевищував гранично допустимих меж (6,5-8,5) і становив:

р. Стир - 6,9-8,4;

р. Горинь - 7,9-8,0;

р. Прип’ять - 7,0-7,9.

Біологічне споживання кисню (БСК повне) перевищувало допустиму норму 3,0 мг О2/дмЗ:

р. Стир (м. Кузнєцовськ, квітень) - в 1,4 рази;

с. Сопачів (нижче РАЕС, квітень) - в 1,9 рази;

(травень) - в 1,2 рази;

(червень) - в 1,1 рази;

(липень) - в 1,1 рази;

(серпень) - в 1,5 рази;

(вересень) - в 1,1 рази;

(грудень) - в 1,03 рази;

смт. Зарічне (кордон зреспублікоюБілорусь):

(серпень) - в 1,3 рази;

(грудень) - в1,05рази.

Вміст у воді хлоридів, сульфатів, загального заліза, нітратів, магнію, кальцію - вмежах допустимих концентрацій.

Результати моніторингових спостережень Рівненської гідрогеолого-меліоратвної партії основних гідрохімічних показників двох основних водотоків Рівненської обл. у трьох поперечниках:

1.р.Стир (м. Кузнєцовськ, водозабір Рівненської атомної електростанції);

2.р.Стир (с. Сопачів, нижче водоскиду РАЕС);

3.р. Горинь (с. Висоцьк, кордон з республікою Білорусь) свідчать:

1. Загальний екологічний стан річок Стир і Горинь, а отже і їх водозборів, добрий. За середніми багаторічними показниками критичного періоду межені згідно з Українськими нормативами води відносяться до 2-го класу якості (чисті) і за максимальними показниками - до 3-го класу (задовільної чистоти). За Польськими нормами (закладеними в основу норм ЄЕС) води відповідноI-го і ІІ-го класу (придатні для рибогосподарських потреб та рекреації).

2. Перевищення ГДК за фосфатами, амонійним та нітритним азотом, а також БСК5ілюструє сучасний процес евтрофізації досліджуваних водотоків. Про це свідчить також процес збільшення азотних та кисневих показників за період спостережень.

3. Базові гідрохімічні та радіологічні показники річок Стир та Горинь стабільні.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 33

Безкоштовна робота

Закрити

Ступінь забруднення води у Рівному

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.