План

Сучасні – проблеми екології

Законодавство про охорону навколишнього середовища

Охорона атмосферного повітря

Вплив негативних факторів природного та антропогенного походження на гідросферу

Взаємодія людини з біосферою

Природні ресурси необхідні для життя людини та проблеми утилізації відходів

Література

Природні ресурси необхідні для життя людини та проблеми утилізації відходів

Природні ресурси - це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмети споживання.

Мінерально – сировинні ресурси (корисні копалини) істотно впливають на розвиток економіки, господарства . Під час добування корисних копалин утворюються відвали з розкривних та вміщуючи порід, терікони, у відходах яких містяться сланці, мергелі, глини, пісковики. Підприємства металургії залишають шлаки, в яких містяться мідь, свинець, сірка. Після згоряння вугілля на ТЕС накопичується відходи, що містять ртуть, миш’як, свинець та інше. Всі ці елементи забруднюють ґрунти, повітря, підземні води. Металургійні шлаки і відходи від спалення вугілля доцільно використовувати для виготовлення будівельних матеріалів, цементу, заповнення кар’єрів, шахт тощо.

До кліматичних ресурсів належать енергія сонячної реакції й вітру, суми температур і кількість опадів. Вони є визначальними для вирощування сільськогосподарських культур, садів, виноградників (агро кліматичні ресурси), кліматичні ресурси впливають на характер життєдіяльності населення (біокліматичні ресурси) та відпочинку (рекреаційні ресурси).

Великого значення для життя та побуту людини, роботи промислових, сільськогосподарських підприємств, комунального господарства мають водні ресурси. Згідно оцінок загальні запаси води на Землі складають близько 1386 млн. км3 . Приблизно 97,5 % - вода солона, в той же час прісні води 2,5 % і більша їх частина зосереджена в льодовиках.

Вода - найважливіша умова життя на Землі. Підраховано, що вміст води в тканинах живих організмів в шість разів перевищує вміст її у всіх річках планети. Вода – найважливіший творець клімату, акумулятор тепла, гігантський движитель. Але разом з тим вода необхідний компонент всіх технологічних процесів.

До земельних ресурсів належать землі, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності. Залежно від призначення виділяють такі Землі: сільськогосподарські; населених пунктів; промисловості; транспорту, зв’язку, оборони; природоохоронні, оздоровчі, рекреаційні; лісового фонду; водного фонду; запасу. Усі Землі потребують дбайливого використання і охорони. Особливо це стосується ґрунтів – одного з найважливіших природних ресурсів.

До біотичних ресурсів належать рослинні і тваринні ресурси. Рослині ресурси - це вищі рослини, гриби, мохи, лишайники, водорості, що використовуються людиною. Господарське значення мають лісові, лучні, болотні, водні рослинні ресурси. До тваринних ресурсів належить весь тваринний світ Землі, що є важливим компонентом навколишнього природного середовища, національним багатством держав, джерелом духовної та естетичної наснаги і виховання громадян.

Великого значення набули рекреаційні ресурси, до яких належить географічні об’єкти, що використовуються для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення.

Високий темпи концентрації виробництва, складні технології, поява нових видів транспорту, комунікацій привело до зростання міст, їх території, кількості населення. В містах зростає і кількість побутових відходів: 40 млн. т. – приблизно така кількість твердих відходів накопичувались щорічно в містах колишнього СРСР. Їх утилізація одна з важливих проблем щодо охорони навколишнього середовища. Широко поширена у великих містах набули сміттяперероблюючі заводи. Шлак, що утворюються при спалюванні сміття – це 25 % від маси всього сміття, а пара, що утворюється в котлах, має високу температуру і використовується для підігріву води міської системи теплопостачання.

Старі автомобільні шини – сировина для виробництва гумової крихти, що використовується для виготовлення пластмас.

Макулатура – це сировина для виготовлення паперу; одна тонна макулатури – 750 кілограм паперу.

Побутові відходи шляхом біотермічної переробки перетворюють на органічні добрива, а це дозволяє вирішувати не тільки питання охорони природи, але звільняти приміські території від сміттєзвалищ, впливати на родючість ґрунтів.


Література

1.Тібор Б. “Охорона навколишнього середовища”.

2.“Охорона, перетворення, раціональне використання природи”.

3.Г. П. Зарубін “Навколишнє середовище та здоров’я”

4.К. С. Лосєв “Вода”.

5.С. Д. Осокін “Світовий океан”.

6. І. Р. Голубєв, Ю. В. Новіков “Навколишнє середовище і його охорона”

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні проблеми екології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.