Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 4

Розділ І. Екологічна характеристика природних умов басейну річки. 6

1.1. Фізико-географічна характеристика території дослідження. 6

1.2. Кліматичні умови. 7

1.3. Інженерно-геологічні та грунтово-меліоративні умови басейну річки. 9

1.4. Умови формування поверхневого стоку. 12

1.5. Гідрологічний режим річки. 13

Розділ ІІ. Аналіз техногенного навантаження в басейні річки. 15

2.1. Рослинність, тваринний світ, природно–заповідні зони. 15

2.2. Урбанізація (наявність великих населених пунктів, щільність населення, соціальні та медичні аспекти) 17

2.3. Основні джерела забруднення в басейні річки. 18

2.4. Забруднення поверхневих та підземних вод. 20

2.5. Забруднення атмосферного повітря (клас шкідливості підприємств, основні забруднюючі речовини, що викидаються підприємствами) 23

2.6. Джерела забруднення ґрунтового покриву (забруднення важкими металами та радіонуклідами, якість сільськогосподарської продукції) 25

2.7. Відходи та проблеми їх утилізації в басейні річки. 26

2.8. Екзогенні деградаційні процеси в басейні річки. 27

2.9. Оцінка потенційної ерозійної небезпеки. 28

2.10. Організація сільськогосподарського виробництва в басейні річки за екологічними вимогами (виділення технологічних груп земель) 29

Розділ ІІІ. Розробка компенсаційних природоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану басейну. 31

3.1. Водоохоронні заходи в басейні річки(визначення ширини водоохоронної зони; підбір порід деревно-чагарникової рослинності; пропозиція реконструкції очисних споруд) 31

3.2. Гідротехнічні компенсаційні заходи відновлення річкової екосистеми. 32

3.3. Лісомеліоративні та біологічні меліорації в басейні річки. 34

3.4. Агротехнічні та протиерозійні заходи. 36

3.5. Прогноз екологічного стану басейну з врахуванням запланованих природоохоронних заходів. 37

Висновки. 39

Список використаної літератури. 41

Вступ

Значення водних артерій важко переоцінити. Річки, наприклад, забезпечують водою господарську діяльність людини, її повсякденний попит, відіграють важливу роль у функціонуванні суспільства. При цьому вони все більше переходять з чисто природної категорії в категорію природно-технічну. Життя річок та їх еволюція тісно пов’язані з життям суспільства, з соціальними перетвореннями, тому сучасні річкові системи значною мірою стають ще й категорією соціально економічною.

Басейн р. Рудка розташований у Волинській області. Стан окремих факторів природного середовища і направленість діючих в ньому процесів обумовлюють, в цілому, не дуже сприятливу екологічну ситуацію в басейні річки.

Інтенсивне використання природних ресурсів призводить до значних порушень у режимі природних комплексів, і появи небажаних, часто шкідливих процесів. Господарський тиск на ландшафти досить значний, цьому сприяє велика розораність земель, значна урбанізація, наявність промислових об’єктів. Ще більше цей тиск впливає на умови існування та особливості поверхневих вод, що проявляється як через непродумані зміни гідрографічної мережі та водоформуючих територій, так і через зростаюче забруднення водостоків промисловими, сільськогосподарськими та побутовими стоками.

У даній роботі наведена детальна характеристика окремих процесів і явищ, які впливають на екологічний стан та заходи по їх покращенню.

Актуальність. Питання охорони навколишнього середовища, в зв’язку з інтенсивним антропогенним навантаженням на нього, набули досить актуального значення, враховуючи, що в окремих регіонах екологічна ситуація оцінюється як катастрофічна.

Серед екологічних проблем на території р. Рудка можна виділити: велика розораність територій, забруднення поверхневих і підземних вод, мала площа екологічно стійких територій.

Метою даної роботи є комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Рудка при антропогенному навантаженні.

Об’єктом дослідження у даному проекті є басейн р. Рудка.

Предметом дослідження є кількісна і якісна оцінка стану басейну річки з метою управління екологічним станом.

У даній роботі передбачається проведення низки заходів направлених на покращення саме цих показників, які знаходяться в найбільш загрозливому стані.

Передбачено ряд гідротехнічних, лісомеліоративних, протиерозійних, агротехнічних та водоохоронних заходів, а також наведена оцінка екологічної, економічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів.

Закрити

Оцінка екологічного стану басейну р. Рудка при антропогенному навантаженні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.