Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Екологічна політика. Основні характеристики та стратегії 5

2. Законодавчі та міжнародно-правові інструменти забезпечення екологічної політики, підвищення ефективності управління довкіллям та природними ресурсами. 13

3. Концепція екологічної політики, як складова місцевої політики щодо розвитку території 27

4. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях. 35

Висновки. 38

Використана література. 40 

Вступ

Актуальність дослідження. Розвиток виробництва і зростання масштабів господарської діяльності, в ході яких людина використовує дедалі більшу кількість природних ресурсів, зумовлюють посилення антропогенного тиску на довкілля. Ці проблеми вимагають від держави ефективно діючого механізму у сфері природокористування й охорони довкілля. Основним завданням, що стоїть перед Україною, є розробка і подальше ефективне виконання екологічної політики, яка є системою принципів, підходів та заходів і визначає ставлення держави, а також суспільства до навколишнього природного середовища.

Правильно розроблена і впроваджена екологічна політика призводить до істотного поліпшення ситуації і дає можливість зменшити негативний вплив на стан навколишнього природного середовища. Для розв’язання питань екологічного характеру найчастіше використовуються традиційні нормативно-правові механізми.

Екологічна політика держави має такі базові складові: інституційні, правові та економічні. Протягом останніх 14 років були сформовані основи природоохоронного законодавства України та проведені відповідні інституційні перетворення. Законодавче закріплення основних принципів, механізмів, гарантій, критеріїв охорони навколишнього природного середовища, закладених у Конституції, а також оцінки якості навколишнього середовища є найважливішим інструментом збереження довкілля. На жаль, цьому періоду притаманні також суттєві недоліки в реалізації природоохоронного законодавства, здебільшого пов’язані із складністю відносин між центральними і місцевими органами виконавчої влади та існуючим відомчим підходом: на сьогодні до сфери охорони довкілля та природокористування мають пряме чи опосередковане відношення близько п’ятнадцяти спеціально уповноважених органів виконавчої влади.

Дослідженням проблем екологічної ситуації займалися А.С.Астахов, Є.П.Буравльов, О.А.Васюта, Б.В.Воробйов, Б.М.Данилишин, С.І.Дорогунцов, Я.В.Дроздова, В.О.Дьомін, О.М.Тевелєв, А.В.Яцик та ін. Науковці, які займались дослідженнями, звертали увагу, в першу чергу, на екологічну ситуацію, що склалась в Україні, та проблеми природно-техногенної (екологічної) безпеки. Водночас з огляду на аналіз екологічної політики в контексті її нормативно-правового забезпечення такі дослідження не проводились

Мета. Робота присвячена висвітленню нормативно-правової бази, яка забезпечує збереження довкілля, етапи її становлення та пропозиції щодо вдосконалення.

Завданням курсової роботи є проведення аналізу екологічної політики держави та нормативно-правове забезпечення її формування.

Закрити

Екологічна політика, основні засади формування екологічної політики в Україні. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.