Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РІЧКОВИХ СИСТЕМ 5

1.1. З історії досліджень річкових систем 5

1.2. Методика структурного аналізу гідромережі 8

РОЗДІЛ ІІ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ р. ЖИЛЬЖАНКА 11

2.1. Рельєф та геологічна будова басейну 11

2.2. Клімат 16

2.3. Поверхневі та підземні води 18

2.4. Ґрунтовий покрив та рослинний світ 20

2.5. Господарська діяльність 23

РОЗДІЛ ІІІ. РІЗНОЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ СТРУКТУРИ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ ЖИЛЬЖАНКА 25

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 32

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність роботи. Річка – це продукт функціонування клімату і ландшафту, їхніх взаємовідношень. У залежності від природних особливостей території та характеру її господарського використання відбуваються зміни у процесах функціонування ландшафту, а, отже, змінюється і його “продукт” – річка [30].

Чітким індикатором дії чинників довкілля, включаючи і такий специфічний, як антропогенний вплив, є структура річкової системи. Під структурою річкової системи розуміють сукупність елементів (водотоків), їхнє просторове розміщення та взаємодію. Дослідження структурної організації річкових систем, встановлення масштабів та інтенсивності структурних змін під впливом природних та антропогенних чинників залишаються актуальними при вивченні стану та функціонування річок.

Об'єктдослідження – річкова система Жильжанка.

Предмет дослідження є природно-географічні та соціально-економічні умови функціонування та структури річкової системи Жильжанка.

Мета дослідження – аналіз річково-басейнової системи Жильжанка,виявлення особливостей поширення та розвитку змін у річковій системі.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

1) аналіз літературних джерел, які висвітлюють зміст структурного аналізу та методикидослідження структури гідромережі;

2) розкрити природно-географічні та соціально-економічні умови функціонування р. Жильжанка;

3) виявлення та аналіз умов і причин структурних змін річкової системи Жильжанка;

Методи дослідженьВ роботі використано літературний, системний та структурний підходи. Застосовано такі методи дослідження як математико-статистичний аналіз, порівняльний аналіз та інші.

Інформаційною базою роботи виступають літературні джерела, фондові матеріали Рівненської обласної бібліотеки імені В. Короленка та Інтернет-ресурси.

Практичне значення. Отримані дані можуть використовуватися при вивченні річкових систем України з метою їх збереження.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел.

Закрити

Аналіз річкової системи Жильжанка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.