Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Загальна характеристика лісових та сільськогосподарських ландшафтів Рівненського Полісся та їх радіоактивне забруднення. 5

1.1. Характеристика дерново-підзолистих грунтів Рівненського Полісся. 5

1.2. Клімат Рівненського Полісся. 7

1.3. Окремі елементи клімату. 11

1.4. Загальна характеристика джерел забруднення ландшафтів на Рівненському Поліссі 15

Висновок до розділу 1. 18

Розділ 2. Визначення природної радіоактивності ґрунту та заходи, спрямовані на зменшення забруднення. 19

2.1. Відбір проб грунту. 19

2.2. Заходи, спрямовані на зменшення переходу радіонуклідів у трофічних ланцюгах  19

Висновок до розділу 2. 31

Список використаної літератури. 32 

Вступ

Актуальність дослідження. Ґрунт відіграє важливу роль у трофічних ланцюгах. Зменшивши надходження радіоактивних речовин у ґрунт, можна зменшити їх надходження у живі організми, якщо, звісно, дотримуватися необхідних заходів.

Радіоактивність не має кольору, запаху, смаку і проявляє підступний вплив на живі організми (з часом з летальними наслідками).

Енергія іонізуючого випромінювання достатня для того, щоб викликати деструкцію атомних і молекулярних зв'язків у живій клітині, що може привести до її загибелі. В організмі утворюються різного роду радикали, які призводять до утворення різних з'єднань, не властивих здоровій тканині.

Ступінь негативних біологічних ефектів знаходиться у прямій залежності від дози опромінення, часу опромінення, його виду, індивідуальних особливостей організму.

Живі організми піддаються дії постійного природного радіоактивного фону, який створюється космічним випромінюванням, радіоактивним випромінюванням, випромінюванням надр Землі, радіонуклідами атмосфери, гідросфери та літосфери.

Середня річна еквівалентна доза фонового радіоактивного випромінювання становить 240-250мбер;

- внутрішнього опромінення приблизно 135мбер;

- джерела земного походження -135мбер;

- космічне випромінювання – 30мбер;

- рентгенодіагностика – 35-40мбер.

Мета дослідження: ознайомитися з особливостями радіоактивних забруднень дерново-підзолистих ґрунтів Рівненського Полісся.

Об'єктом дослідження є дерново-підзолисті ґрунти Рівненського Полісся.

Предмет дослідження – забруднення дерново-підзолистих ґрунтів Рівненського Полісся.

Завдання, які ми поставили перед собою:

- охарактеризувати географічне положення та клімат Рівненського Полісся;

- вказати заходи, спрямовані на зменшення переходу радіонуклідів у трофічних ланцюгах;

- навчитися визначати паспортну дозу НП.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Особливості радіоактивних забруднень дерново-підзолистих грунтів Рівненського Полісся

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.